Muntorrhet

Känns munnen torr? Vad beror muntorrhet på?

Känslan av en torr mun, xerostomi, och minskad salivproduktion, hyposalivation, är vanliga problem framför allt hos den vuxna befolkningen, oftast hos kvinnor. Det kan finnas många olika skäl till en torr mun. Muntorrhet är en av de vanligaste biverkningarna av läkemedel. Det vanligaste skälet till xerostomi är något slags läkemedel. Exempel på läkemedel som torkar ut munnen är mediciner som används vid hjärt- och kärlsjukdomar, vätskedrivande läkemedel, psykläkemedel, antihistaminer och astmamediciner samt mediciner för matsmältningskanalen. Om dessa läkemedel dessutom används tillsammans ökar risken för muntorrhet ytterligare.

Utöver läkemedlen kan de flesta allmänsjukdomar orsaka xerostomi. Känslan av en torr mun och liten salivutsöndring förekommer ofta hos diabetiker, reumatiker och patienter med Sjögrens syndrom. Strålbehandling av huvudet och halsen minskar dessutom salivutsöndringen avsevärt eller till och med helt. Graviditet, klimakteriet, stress och depression kan av hormonella skäl också torka ut munnen. Anorexia nervosa, bulimi, upprepad fasta och omfattande andning genom munnen kan också torka ur munnen.

Vilka är symtomen vid muntorrhet? Vilka effekter har en minskad salivutsöndring?

Normalt sett utsöndrar vuxna omkring 0,5-1 liter saliv om dagen. Saliven har en viktig skyddande effekt för munnen och tänderna, eftersom den sköljer bort bakterier från munnen och har försvarsfaktorer och mineraler som stärker tändernas yta. Minskad salivutsöndring kan ha flera symtom. När slemhinnorna torkar ut är de känsliga och får lätt sår. Munnen känns också torr när man äter. Tal och sväljning kan försvåras. När salivens mikrobförhindrande effekt försvagas är tänderna och slemhinnorna mer utsatta för infektioner som orsakas av bakterier, virus och svamp. Ökat antal hål i tänderna kan vara ett symtom på minskad salivutsöndring. Då salivens sköljande effekt saknas kan sura ämnen dessutom slita lättare och snabbare på tänderna. Ändringar i smaksinnet, ont i tungan, en svidande och brännande känsla i munnen samt svårighet att använda lösprotes kan ha med hyposalivation att göra. En torr mun kan också vara orsaken till dålig andedräkt.

Hur behandlar man en torr mun?

Eftersom risken för hål och inflammationer i tänderna ökar vid muntorrhet ska man vara extra noga med munhygienen. Man kan använda preparat med extra fluor och förbättra sin hemmavård för att bekämpa hål. Den obehagliga känslan av en torr mun kan lindras med konstgjort saliv, munvatten eller fuktande gel. Att dricka mycket vatten och öka tuggandet med till exempel tuggummi hjälper ofta vid muntorrhet. Ibland behöver man dessutom medicinsk behandling.
Besök tandläkaren ofta för att få kontroll över situationen.


Vad är Sjögrens syndrom?

Sjögrens syndrom är en relativt vanlig bindvävssjukdom. Det är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppen angriper sina egna körtelceller. Då tår- och spottkörtelns funktion försämras torkar ögonen och munnen ut. Sjukdomen är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Sjögrens syndrom förekommer också ofta i samband med reumatism.

Det finns inga lediga tider
Info