Protetik

Vad är protetik?

Man kan förlora tänder av flera olika skäl, som hål i tänderna, skada på parodontala vävnader eller till följd av ett trauma. Medfödd tandbrist är inte heller helt ovanligt. Protetik innebär ersättning av saknade tänder, mjukvävnad eller en hel uppsättning tänder med olika konstgjorda metoder. Protetik innefattar också ersättning av skadade tänder med kronor, d.v.s. att förnya den synliga delen av tanden.

Vilka slags olika protetiska lösningar finns det?

Det finns både fasta och löstagbara tandproteser. Fasta protetiska lösningar är bland annat kronor och broar, som cementeras fast i munnen. Löstagbara proteser är helproteser och delproteser.

Vad ersätter man med kronor?

En allvarligt skadad tand kan ersättas med en krona.
Om tanden är vida angripen av karies och har många fyllningar eller om tanden har blivit mörk efter till exempel en rotbehandling är en krona ett bra alternativ. Kronan både stärker tanden och förbättrar dess utseende. Tanden som ska få en krona slipas ner till en liten stödpelare, på vilken kronan byggs. Utifrån ett tandavtryck som tandläkaren gjort tillverkar tandteknikern en individuell krona som passar patientens bett och som cementeras fast på tandpelaren. Kronan kan tillverkas av guld, olika metallblandningar eller keramik. Om tanden saknas helt och ersätts med ett implantat sätts kronan fast på implantatet.

Vad kan man ersätta med en bro och delprotes?

En eller flera saknade tänder kan ersättas med en bro, delprotes eller ett implantat. Bron sätts fast på tänderna intill den saknade tanden, som sedan får en krona. En glugg från flera saknade tänder kan också täckas med brons mellantänder. Precis som kronan kan en bro tillverkas av flera olika material.

Till skillnad från en bro är en delprotes en löstagbar protetiskt lösning. En delprotes kan vara en skiva av till exempel akrylplast eller metall, som de konstgjorda tänderna sätts fast på. När delprotesen sätts på plats i munnen täcks gluggen där de saknade tänderna satt av protesens tänder.

Och om man saknar alla tänder?

Om man saknar alla tänder används ofta en helprotes som protetisk lösning. En helprotes är en modell som kan tas ut ur munnen och som ersätter alla tänder. En helprotes kan också fästas i munnen med hjälp av några implantat. Då kan man ändå lossa den för rengöring.

Hur länge håller tandproteserna?

Det kan ta ett tag att vänja sig vid en tandprotes. Under tiden anpassar sig dessutom vävnaderna i munnen hela tiden till protesen, vilket gör att den inte sitter så bra längre. På regelbundna tandläkarbesök kontrollerar man hur protesen sitter i munnen och kan vid behov anpassa protesen.
Bra munhygien förlänger tandprotesens hållbarhet. En noggrant rengjord tandprotes kan hålla en livstid.

Det finns inga lediga tider
Info