Röntgenundersökningar

Oral Hammaslääkärit är föregångare inom röntgenundersökning av tänder. Som den största tandröntgenundersökningsenheten i Norden producerar vi uppemot 6 000 undersökningar per år. Adekvat behandling baseras alltid på en korrekt och pålitlig diagnos, som är möjlig tack vare en noggrann klinisk och röntgenologisk undersökning. En röntgenbild av hög kvalitet utgör grunden för en korrekt diagnos. Våra professionella röntgenläkare och nya röntgenmetoder garanterar kvaliteten på vårt arbete. Vår satsning på digital tandröntgen följer den senaste utvecklingen inom tandradiologi och möjliggör ännu bättre diagnostik och ännu effektivare röntgenundersökningar.

Vi gör allmänna undersökningar av tänder med panoramaröntgenbilder och nödvändiga intraorala kompletterande bilder. Vårt undersökningsutbud innefattar dessutom tandläkarvetenskaplig skallröntgen, käktomografi och mikrodatortomografiundersökningar.

Förutom den sedvanliga tandröntgenutrustningen har vi tillgång till en datortomografiapparat för tandområdet, 3D Accuitomo. Mikro-DT-apparaten ger oss tredimensionell bildinformation om tänderna och käkområdet, och bilderna som skapas utifrån informationen kan vridas i önskad riktning. 3D Accuitomo möjliggör en omfattande undersökning av tänder och käke. Eftersom mikrodatortomografiröntgen är en digital röntgenmetod skickas bilderna till kunden i högupplösta utskrifter eller i digitalt format på CD-skivor.

En remiss från en tandläkare eller läkare behövs alltid för en röntgenundersökning. Mer komplicerade undersökningar kräver tidsbokning. Till normala röntgenundersökningar kan man komma utan att boka tid i förväg. Man kan också boka tid för vanliga undersökningar för att slippa köer vid rusningstid.

Vad är röntgenundersökningar av tänderna och vad används de till?

Man kan ofta ta flera olika röntgenbilder av tänderna. Bildobjektet och typen av bild väljs ofta efter vårdsituationen.

Hela käkområdet kan avbildas på en panoramatomografibild, en ptg-bild. Ptg-röntgen är det bästa sättet att kartlägga hela munnen och käken och bör göras regelbundet. Ptg-bilden visar också behovet av eventuella noggrannare bilder. När man ska fastställa visdomständernas position och trauman i käken använder man ptg-bilder i första hand.

En röntgenbild tas på enskilda tänder och deras rötter då man misstänker inflammation i tandens pulpa. För att kartlägga karies används en bite-wing-bild, där man röntgar en käkhalva åt gången. I samband med tandreglering röntgar man skallens och käkarnas strukturer för att klargöra bettförhållandena och planera behandlingen.

Är röntgenstrålarna farliga?

Människan utsätts för oerhört lite strålning vid en tandröntgenundersökning. Strålningsdosen från till exempel en tandbild motsvarar 2-8- timmars bakgrundsstrålning. Man får samma strålningsdos på en två timmar lång flygresa. Man undviker emellertid onödiga tandröntgenbilder och gravida kvinnor rekommenderas inte ta röntgenbilder. Strålningskänsliga organ skyddas dessutom med blyskydd vid röntgentillfället.

Röntgenundersökningar hos Oral

Oral Tandläkare är föregångare inom röntgenundersökning av tänder. Som den största tandröntgenundersökningsenheten i Norden producerar vi uppemot 6 000 undersökningar per år. Adekvat behandling baseras alltid på en korrekt och pålitlig diagnos, som är möjlig tack vare en noggrann klinisk och röntgenologisk undersökning.  En röntgenbild av hög kvalitet utgör grunden för en korrekt diagnos. Våra professionella röntgenläkare och nya röntgenmetoder garanterar kvaliteten på vårt arbete. Vår satsning på digital tandröntgen följer den senaste utvecklingen inom tandradiologi och möjliggör ännu bättre diagnostik och ännu effektivare röntgenundersökningar.

Vi gör allmänna undersökningar av tänder med panoramaröntgenbilder och nödvändiga intraorala kompletterande bilder. Vårt undersökningsutbud innefattar dessutom tandläkarvetenskaplig skallröntgen, käktomografi och mikrodatortomografiundersökningar.

Förutom den sedvanliga tandröntgenutrustningen har vi tillgång till en datortomografiapparat för tandområdet, 3D Accuitomo. Mikro-DT-apparaten ger oss tredimensionell bildinformation om tänderna och käkområdet, och bilderna som skapas utifrån informationen kan vridas i önskad riktning. 3D Accuitomo möjliggör en omfattande undersökning av tänder och käke. Eftersom mikrodatortomografiröntgen är en digital röntgenmetod skickas bilderna till kunden i högupplösta utskrifter eller i digitalt format på CD-skivor.

En remiss från en tandläkare eller läkare behövs alltid för en röntgenundersökning. Mer komplicerade undersökningar kräver tidsbokning. Till normala röntgenundersökningar kan man komma utan att boka tid i förväg. Man kan också boka tid för vanliga undersökningar för att slippa köer vid rusningstid.

Det finns inga lediga tider
Info