Tandimplantat

Med tandimplantat kan man ersätta en saknas tand eller tandgrupp. Implantatet ären titanskruv som genom en liten kirurgisk åtgärd Tandimplantatfixeras i käkbenet. Den smärtfria åtgärden genomförs oftast med lokalbedövning. Implantatet växer fast i käkbenet på omkring sex veckor. Om man ska ersätta en enskild tand fäster man en krona med porslinsyta på implantatet efter att det har vuxit fast.  Om det saknas flera tänder kan man som protetiskt lösning använda en bro som fästs i implantaten. I tandlösa käkar ger implantaten lösprotesen avsevärt mycket mer stöd och hållbarhet då protesen förankras i implantatet. Med hjälp av implantat kan man alltså få ett stabilt bett även med lösproteser, där protesen sitter bra på plats.

Det finns ingen övre gräns för implantatbehandling. Barn och ungdomar kan inte få implantat förrän de har slutat växa. För det mesta kan man genomföra en implantatbehandling på samma ställe där man gör vanlig tandvård, men man ska alltid diskutera allmänsjukdomar och läkemedel med den ansvariga tandläkaren. Även om en eller flera implantat oftast sätts under lokalbedövning kan det på Oral också göras under narkos. Framgångsrik behandling tryggas genom ett individuellt planerat hemmavårdprogram och regelbundna kontroller och rengöringar hos tandläkaren och munhygienisten.

Vad är ett tandimplantat?

Ett tandimplantat, en konstgjord rot, är en liten skruv av titan som sätts in i käkbenet genom en liten kirurgisk åtgärd. Implantatet fungerar då som rot åt en saknad tand. Efter läkningen fästs en krona som påminner om en tand på implantatet. Implantat kan också användas för att ersätta flera tänder med hjälp av olika broar. Implantat ger ett behagligt och naturligt slutresultat. Omkring 98 % av alla Orals operationer med Straumann-implantat är framgångsrika.

Vem kan ha implantat?

Nästan alla kan göra en implantatbehandling, med några få undantag. Det finns ingen övre åldersgräns för implantatbehandling. Barn och ungdomar ska ha slutat växa innan behandlingen påbörjas. Starkt gnisslande med tänderna – bruxism – kan vara en nackdel vid implantatlösningar. Dåligt allmäntillstånd eller starkt tobaksberoende kan också utgöra ett hinder för behandling.

När man saknar en tand överförs inte bettstyrkan till käkbenet och benet förtunnas ofta i det aktuella området. Mängden ben är en mycket avgörande faktor vid planeringen av behandling. Käkbenet ska vara tillräckligt tjockt för att implantatet ska kunna sättas in. Vid behov kan emellertid ett ben flyttas från till exempel höftbenet till käken.

Vad kan man ersätta med implantat?

Man kan förlora en tand genom karies, sjukdomar i de parodontala vävnaderna eller till följd av ett trauma. Medfödd tandbrist är inte heller helt ovanligt. Tandimplantat kan användas för att ersätta en eller flera tänder. När en tand saknas sätts en fast krona på implantatet. Kronan ersätter då den saknade tanden. Om flera tänder saknas kan man istället för implantat bygga en bro. Hela proteser kan också fästas med hjälp av implantat.

Hur går behandlingen till?

Implantatbehandlingen börjar med en inledande undersökning och planering av behandlingen, då man bl.a. utreder munnens och slemhinnornas tillstånd, det allmänna hälsotillståndet och läkemedelsbehandling. Efter en bedömning av situationen informeras ni om behandlingens gång. Flera röntgenbilder tas också i samband med undersökningen.

Implantatet fästs i käkbenet vid en liten kirurgisk åtgärd. Den smärtfria åtgärden genomförs oftast med lokalbedövning. Oral erbjuder också möjlighet till implantatsättning under narkos.

Beroende på fall låter man det berörda området läka i fred i några månader. Flera faktorer påverkar läkningens längd, som t.ex. ålder, behandlingens omfattning samt sättningsplats. Den saknade tanden eller tänderna kan under läkningstiden ersättas med olika tillfälliga lösningar.

Utifrån ett tandavtryck tillverkar tandteknikern en krona, bro eller helprotes som ska sättas på implantatet/implantaten. Teknikerns arbete kan ta några veckor. Den färdiga lösningen kan till slut fästas i munnen och slutföras. Antalet besök under implantatbehandlingen beror på behandlingens omfattning.

Vilka är fördelarna med tandimplantat?

Tandimplantat känns mycket naturliga, eftersom de fästs i käkbenet på samma sätt som riktiga tänder och fungerar som riktiga tänder. Det är därför inga problem med att tugga, tala eller le. Skillnaden mellan implantatet och den riktiga tanden är dessutom nästan omöjlig att se. Implantatbehandling kräver inte att de egna, friska tänder slipas, som ofta är fallet vid protetiska lösningar. Proteserna som fästs på implantaten känns behagliga och sitter väl på plats.

Hur länge håller tandimplantaten?

Implantaten kan hålla en hel livstid. Daglig rengöring av implantaten är emellertid en grundförutsättning för att de ska hålla. Kontinuerlig underhållsbehandling måste också göras hos tandläkaren eller munhygienisten.

Det finns inga lediga tider
Info