Tandvård för barn

Munnen på ett växande barn kräver kontinuerlig vård hemma och regelbundna kontroller på tandläkar- och munhygienistmottagningen. Vi erbjuder specialkunskaper vid problemsituationer inom tandvård för barn från spädbarnsåldern. Vi har kunskaper inom allt från förebyggande vård till krävande korrigerande tandvård och även behandling av tandolyckor hos barn.

Vi behandlar också störningar i tändernas utveckling. Inom korrigerande behandling av mjölktänder gör vi också kronor och pulpotomier (mjölktandsimplantat) med hjälp av olika tekniker.

Undersökning och vård av barn kräver engagemang, kunskaper om barn, en positiv inställning och erfarenhet av arbete med barn. Båda våra barntandläkare Heikki Alapulli och Krista Brander–Aalto har flera års praktisk erfarenhet från tandvård för barn.

Ibland räcker det inte med sedvanlig tandvård, eller så är behandlingen för omfattande med hänsyn till barnets ålder – ett alternativ är då tandvård under narkos. Utifrån en grundlig undersökning av tänderna och käkarna upprättar vi en behandlingsplan, där vi beaktar den växande och utvecklande munnens och käkarnas speciella krav. Vid behov samarbetar vi med läkare som är specialiserade på korrigering av tänder. Vårt mål är att barnet ska kunna växa upp med så friska tänder som möjligt utan någon tandläkarskräck.

Barn på mottagningen

Vårdsituationen för barn skiljer sig från den för vuxna patienter. Barnets ålder och mognad måste beaktas på avdelningen – en ny situation och plats, främmande dofter och skarpa ljud kan både intressera och skrämma en liten patient. Vårdbesöket ska göras så smärtfri, trevlig och lugn som möjligt, så att barnet inte får några dåliga minnen av tandläkarbesöket. Man kan titta på tandläkarens instrument tillsammans med barnet i förväg och barnet kan med hjälp av en handspegel själv se vad som händer i den egna munnen. Man reserverar alltid mer tid till ett barn, och om det handlar om mycket rädda barn kan vårdbesöket genomföras med hjälp av förmedicinering eller allmän anestesi.

Tänder under utveckling

Tänderna hos ett växande och utvecklande barn skiljer sig från tänderna hos vuxna. Beroende på barnet ålder har tänderna kanske inte spruckit igenom alls, barnet kanske har fått sina första tänder, de s.k. mjölktänderna, eller sina permanenta tänder i olika utvecklingsstadier. Eftersom man känner till tändernas utveckling och mognad relativt väl kan man förvänta sig ett visst tandläge i varje ålder.

Om barnets tandsituation skiljer sig stort från genomsnittet bör man göra ytterligare undersökningar för att upptäcka eventuella eruptionsstörningar i tid och kunna ingripa i ett tidigt skede.

Behandling av karies hos barn

Mjölktändernas uppbyggnad skiljer sig från de permanenta tändernas uppbyggnad. Den skyddande emaljen är tunnare hos mjölktänder och kariesangrepp sprider sig snabbare. Utvecklingen av karies kan bromsas och till och med stoppas genom förebyggande åtgärder och bra hemmavård. Fluorlackningen på tandläkarmottagningen reparerar och härdar tandemaljen. De djupa fårorna, fissurerna, i tandens bettyta är svåra att rengöra och samlar lätt bakterier. Behandling av bettytan, igenfyllning av fårorna, förhindrar effektivt uppkomsten av karies på den behandlade ytan. På grund av skillnaderna i tändernas struktur skiljer sig behandlingen av kariesdrabbade mjölktänder från behandlingen av kariesdrabbade permanenta tänder. Den inflammerade pulpan i en tand med långt gången karies tas bort genom pulpotomi och en mjölktand med omfattande hål brukar skyddas med en stålkrona.

Trauman

Barn som rör sig mycket löper större risk att utsättas för olyckor som också kan skada tänderna. Behandling av skadade patienter kräver samarbete mellan flera specialisttandläkare – förutom en specialisttandläkare specialiserad på tandvård för barn behövs ofta även en mun- och käkkirurg och radiolog.  När en olycka inträffat bör man omedelbart söka vård för att minimera skadorna.

Tandreglering

När barnet besöker tandläkarmottagningen ska man undersöka dess bett och om man hittar något avvikande ska barnet remitteras för tandreglering.

Det finns inga lediga tider
Info