Tandvård under narkos

Vid krävande eller långvariga behandlingar är tandvård under narkos ett bra hjälpmedel. Vid kirurgiska åtgärder och mer omfattande behandlingar av barn under skolålder är narkos ofta det enda sättet att behandla barnet.

Tandvård under narkos är också en utmärkt lösning för patienter med tandläkarskräck. Tandläkarskräcken är ofta så djupt rotad att olika implementerings- och avslappningstekniker inte hjälper. Behandling under narkos genomförs effektivt och säkert efter en individuellt upprättad behandlingsplan.

Vi utför dagligen tandvård under narkos i våra operationssalar. Vi kan erbjuda våra kunder tandvård under narkos flexibelt och efter en individuell tidtabell.

Rädda patienter och tandvård under narkos

Vad beror tandläkarskräck på?

Orsakerna till tandläkarskräck är flera. En del är rädda för att kvävas, medan andra fruktar de främmande ljuden och lukterna på en tandläkarmottagning. Hos en del har tidigare smärtsamma eller i övrigt dåliga erfarenheter av en behandling utlöst en rädsla för tandläkarbesök, många minns tandläkarbesök från årtionden tillbaka. Tandläkarvetenskapen utvecklas hela tiden oerhört snabbt och dagens maskiner och bedövningsmetoder garanterar patienten en smärtfri och behaglig behandling. Trots tandläkarskräck bör man gå på kontroller regelbundet. Ju oftare man vårdar sin mun, desto mindre åtgärder behövs.

Kan jag påverka mina tandläkarbesök?

När man bokar en tid på tandläkarmottagningen bör man alltid nämna en eventuell tandläkarskräck. Man reserverar alltid mer tid åt en rädd patient. Det första besöket på mottagningen kan användas för att enbart planera kommande behandlingar. Vi försöker i alla lägen att genomföra åtgärderna så smärtfritt som möjligt med lämplig bedövning. Vid behov kan man också använda lugnande förmedicinering före behandlingen.

När behöver man göra tandvård under narkos?

Oral erbjuder möjlighet till tandvård under allmän anestesi. När enbart lugnande medel inte hjälper är tandvård under narkos en utmärkt lösning för patienter med tandläkarskräck.

Allmän anestesi behövs också vid tandvård för barn samt vid omfattande, långvariga behandlingar. Under narkosen kan man utföra flera åtgärder åt gången. Under narkosen finns alltid en specialistläkare på anestesiologi på plats som övervakar livsfunktionerna under narkosen. På Oral erbjuder vi dagligen tandvård under narkos.

Det finns inga lediga tider
Info