Terminologi

Abrasion Nedsliting av tänderna nära tandsköttskanten, till exempel till följd av alltför kraftig borstning
Abscess Varhärd
Afta Sår i munnens slemhinna
Aftab Läkemedel som används för att lindra symtonen på afta
Akrylplast Plastmaterial som används i tandvården
Amalgam Tandfyllningsmaterial
Antibiotikaprofylax Antibiotiskt läkemedel som ges före en åtgärd
Attrition Nedslitning av tänderna till exempel till följd av tandgnissling
Bakteremi Förekomst av bakterier i blodet
Biopsi Tagning av prov
Bite-Wing- bild Bettvingebild, röntgenbild som kartlägger karies
Bruxism albicans Tandglissning, sker ofta på natten
Candida albicans Vanlig orsak till svampinfektion
Dentin Tandben mellan emaljen och pulpan
Dentinkanaler Små vätskefyllda kanaler i tandbenet
Diastem Mellanrum mellan tänderna
Endodonti Tandläkarvetenskapligt område som studerar funktionen i tandens pulpa
Erosion Frätskador på tänder från tilla exempel magsyra eller syrliga läskedrycker
Fissur Fåra i tandens bettyta
Fluor Grundämne som stärker tändernas emalj
Gingivit Sjukdom i tändernas parodontala vävnad
Halitos Dälig andedräkt
Tandimplantat Konstgjord rot som fästs i tandbenet och på vilken t.ex en krona sätts
Tandhals Område mellan tandens krona och rot
Tandsten Hårdnad plack
Tandcement Vävnad som omger tandens rot
Tandtekniker Tillverkare av olika protetiska lösningar
Läpp-gomspalt Medfödd missbildning, där läppen och gommen inte har slutits helt
Läppherpes Munsår orsakat av virus
Hyposalivation Minskad salivutsöndring
Tandsköttsficka Utrymme mellan tanden och tandköttet Normalt under 4 mm
Incisiver Framtänderna
Rotbehandling Behandling av pulpan i en inflammerad eller skadad tand
Kariesbildning Hål i tänderna
Kariologi Läran om karies
Kavitet Grop som blir kvar i tanden efter att karies tagits bort
Helprotes Löstagbar tandprotes som används när alla tänder saknas
Krona Den synliga delen av en tand. Protes som ersätter en tand
Xserostomi Muntorrhet
Xsylitol Björksocker. Sötningsmedel som bakterierna som orsakar karies inte kan använda som näring
Laminater Skal som fästs på tändernas framyta
Tandtrådsbygel Hjälpmedel som gör det lättare att föra in tandtråden i munnen
Leukoplaki Ljus förändring i slemhinnan
Lichen planus Förändringar i slemhinnan
Molarer Kindtänderna
Mutans streptokocker Bakterier som orsakar karies
Ortodonti Tandreglering
Osteotomi Operation av ben
Parodontit Sjukdom i tändernas parodontala vävnad
Parodontolog Specialisttandläkare med kunskaper om sjukdomar i tändernas parodontala vävnad
Pedodonti Barn- och ungdomstandvård
Perikoronit Delvis brusten inflammation i vävnaden kring visdomstanden
Plack Bakteriemassa på tandens yta
Periapikalbild Röntgenbild av tanden rot
Protes En tand som saknas kan ersättas med en protes. Flera olika, fasta och löstagbara
Protetiker Specialisttandläker med kunskap om protetik
Ptg- bild Panoramatomografbild, täckande bild av hela käkområdet
Pulpa Tandens kärna
Pulpit Inflammation i pulpan
Bettskena Tandskydd som används vid behandling av bettstörningar
Torsk Infektion i munnen orsakad av jästsvamp
Sedativ Lungnande

Sekundär karies

Karies på kanten av eller under syllningar
Bro Protetisk konstruktion som kan användas för att ersätta en eller flera saknade tänder. Bron fästs i intilliggande tänder eller i implantat
Sjögrens syndrom Sjukdom in bindväven som bland annaet orsakas torrhet i mun och ögön
Munhygienst Person utbildad inom munhälsovård och förebyggande av sjukdomar i munnen
Titanmetall Metall som används i tandimplantat och som inte stöts bort av kroppen
Ultraljudsapparat Apparat som används vid borttagning av tandsten
Kompositplast Fyllningsmedel
Allmän anestesi Narkos

Det finns inga lediga tider
Info