Undersökning av tänder och mun

När lät ni undersöka era tänder senast?

Hälsa och regelbundet munvård är en grundförutsättning för en välmående kropp. En problemfri mun och tänder kräver också regelbundna kontroller, ofta en gång per år. Ju tidigare problemen upptäcks, desto enklare och billigare blir behandlingen. Några av munnens sjukdomar kan förebyggas genom att de upptäcks i god tid. Kariesutveckling kan till exempel stoppas genom bättre hemmavård.


Vet ni hur ofta ni bör besöka tandläkaren?

Våra tandläkare bedömer behovet av vård efter person. Ett närmare kontrollintervall fastställs oftast först vid behandlingen. Många allmänsjukdomar och hormonella förändringar i kroppen såsom graviditet påverkar kontrollintervallet. Bland annat diabetiker, hjärtpatienter, reumatiker, cancerpatienter, organtransplantationspatienter och andra patienter med kroniska allmänsjukdomar kräver effektivare tandvård. Kontakta oss och ta reda på hur ofta ni bör gå på tandkontroll.


Vad bör ett kontrollbesök innefatta?

På det första kontrollbesöket går vi igenom patientens behov och önskemål i fråga om vård. Tandläkaren frågar också patienten om eventuella allergier och allmänsjukdomar för att trygga en säker vård. Kontrollen innefattar en bedömning av karies, tandköttssjukdomar och bettet. Förutom tänderna undersöker tandläkaren också munnens slemhinnor, tungan och munbotten.
Käkledernas och tuggmusklernas funktion utreds också. Undersökningen kompletteras vid behov med röntgenbilder, som till exempel visar hål som döljer sig under fyllningar och symtomfria infektioner i rothuvudet. Utifrån kontrollbesöket upprättar vi sedan en individuellt skräddarsydd vårdplan och kostnadsbedömning. Behovet av eventuella tandläkarvetenskapliga specialområden utvärderas också i samband med vårdbesöket. Oral kan erbjuda tjänster inom samtliga specialområden, vilket möjliggör en flexibel och effektiv totalvård.

Det finns inga lediga tider
Info