Alla verksamhetsenheter inom hälsovården måste ha en patientombudsman som ger information om patientens rättigheter och bevakar patientens intressen.

Patientombudsmannens uppgift är att:

  • erbjuda hjälp och råd i frågor som rör tillämpandet av patientlagen
  • informera om patientens rättigheter
  • ge råd och vid behov hjälp vid upprättandet av en reklamation eller patientskadeanmälan
  • även i övrigt agera för att främja och förverkliga patientens rättigheter

Patientombudsmannen tar inte ställning till patientens medicinska vårdbeslut eller om det inom vården har uppkommit en patientskada.

Som patientombudsman hos Oral fungerar Pia Taimi. Du når Pia via e-post på adressen pia.taimi@oral.fi eller per telefon på nummer 046 922 3067.

Missnöjd med vården? Så här gör du

Om du är missnöjd med den vård du fått ber vi dig kontakta vår personal för att reda ut saken. Oral Hammaslääkärits patientombudsman är Pia Taimi. Du har också möjlighet att lämna in en skriftlig anmärkning om en informell utredning inte ger önskat resultat. Mer information finns på regionförvaltningsverkets webbplats.

Om en tvist som berör vården inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan konsumenten föra ärendet vidare till konsumenttvistenämnden.

Konsumenten bör kontakta magistratens konsumentrådgivning innan ärendet förs vidare till konsumenttvistenämnden.