Missnöjd med vården?

Om du är missnöjd med vården, börja med att ge oss respons eller en reklamation med denna blankett. Behandlingen av ärendet inleds alltid först med en reklamation eller kundrespons.

Din respons eller din reklamation kommer att behandlas av den behandlande experten, stationschefen och vid behov av den medicinska ledningen. Om det inte går att nå enighet i behandlingen av kundresponsen eller reklamationen, har du möjlighet att lämna in en skriftlig anmärkning. Mer information om anmärkningen hittar du på Valviras webbplats. Om meningsskiljaktigheterna om vården inte kan lösas genom förhandlingar mellan parterna, kan du som konsument föra ärendet vidare till konsumentrådgivningen och konsumenttvistenämnden.

Patientombudsman

Alla verksamhetsenheter inom hälsovården måste ha en patientombudsman som ger information om patientens rättigheter och bevakar patientens intressen.

Patientombudsmannens uppgift är att:

  • erbjuda hjälp och råd i frågor som rör tillämpandet av patientlagen
  • informera om patientens rättigheter
  • ge råd och vid behov hjälp vid upprättandet av en reklamation eller patientskadeanmälan
  • även i övrigt agera för att främja och förverkliga patientens rättigheter

Patientombudsmannen tar inte ställning till patientens medicinska vårdbeslut eller om det har uppkommit en patientskada under behandlingen. Patientombudsmannen behandlar inte kundrespons eller reklamationer.

Orals patientombudsmän är Jaana Rask och Pia Taimi. Du når dem per e-post på adressen potilasasiamies@oral.fi. Du kan också be patientombudsmannen ringa upp dig genom att ringa vår kundtjänst på numret 010 400 3400.