Oral Hammaslaboratorio, Oral Lindent Hammaslaboratorio samt Oral Labodent är nationella tandlaboratorier specialiserade på tand- och käkprotetik.

En lång erfarenhet, en gedigen yrkeskunskap och den senaste tekniken är utgångspunkterna för Orals tandlaboratorier. Våra tandlaboratorier följer utvecklingen och erbjuder arbeten från alla delområden inom tandprotetik.

I våra laboratorier tillverkas alla slags tandtekniska arbeten, från lösprotetik till implantatprotetik, inklusive skiv- och skeletterad protetik samt tandställningar och sömnapnéskenor. Vi använder endast högklassiga material och de mest avancerade teknikerna.

Som stöd för keramikernas yrkeskunskap används datorassisterad (CAD/CAM) planering för att säkerställa ett högklassigt resultat.

Orals tandlaboratorier har Finlands längsta erfarenhet som tillverkare av helkeramiska tandkronor och tandbryggor. Våra keramikerteam hör till eliten inom estetisk tandkeramik i Finland.

Snabb och pålitlig service.

Vi betjänar alltid alla våra kunder individuellt. Hos oss får du utöver grundläggande tjänster även sakkunniga konsulttjänster, inklusive kostnadskalkyler, samt snabba och pålitliga leveranser.

  • Transporttjänst som täcker hela Finland
  • Öppet alla vardagar mån–tor 8–17, fre 8–15.30

Oral Hammaslaboratorio Oy
Gamla vintervägen 3 c, 00580 Helsingfors
+358 (0)10 400 3550, fax 3360
hammaslaboratorio@oral.fi

Oral Lindent Hammaslaboratorio Oy
Gamla vintervägen 11 a, 00580 Helsingfors
+358 (0)9 694 9094
lindent@oral.fi

Oral Labodent Hammaslaboratorio Oy
Helsingintie 4, 24100 Salo
+358 (0)10 400 3755
labodent@oral.fi

Tandlaboratoriets transport- och beställningsanvisningar

Beställningsanvisningar

Beställning av tandtekniska arbeten hos Oral Hammaslaboratorio och Oral Lindent kan göras med hjälp av följande kontaktinformation och anvisningar. Om det uppstå problem med beställningen eller transporten, ring 010 400 3550.

Oral Hammaslaboratorio och Oral Lindent
Telefon: 010 400 3550
Fax: 010 400 3560
E-post: hammaslaboratorio@oral.fi

Transportanvisningar

Laboratoriearbeten kan sändas med hjälp av Postens tjänster.

Inom huvudstadsregionen beställs avhämtningen hos Oral Hammaslaboratorio på numret 010 400 3550.

Övriga Finland >> Posten
1. Paketavhämtningen beställs via nätet på adressen http://www.posti.fi/yritysasiakkaat/lomakkeet/kuljetustilaus.html

När du gör beställningen senast kl. 11.30, hämtas försändelsen i regel samma dag. Försändelserna avhämtas vardagar kl. 9–16. Tidsintervallet är två timmar (t.ex. kl. 10–12). 2. För att använda blanketten krävs ett avtalsnummer. Oral Hammaslaboratorios logistikavtalsnummer är 603347.

Fyll i Postens transportbeställningsblankett:

Beställarens namn
Beställarens telefonnummer
Logistikavtalsnummer: 603347
Beställarens referens
E-post
NÄSTA SIDA>>
Avhämtnings-/lastningsadress
Företagets namn
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens telefonnummer
Gatuadress
Postnummer
Postkontor
Avhämtningsdatum
Avhämtning tidigast – Välj klockslag
Avhämtning senast – Välj klockslag
Transportanvisningar
( x) Jag vill att Posten skriver ut adresskorten:
Välj servicenivå:
( x) Express Morning 9
( ) Express Business Day 14
Utdelningsadress
Företagets namn
Kontaktpersonens namn
Kontaktpersonens telefonnummer
Postnummer
Postkontor
NÄSTA SIDA>>
Försändelseuppgifter:
Slag Antal st. Vikt kg Innehåll
Välj ”paket”
Arbetena ska förpackas så att lådorna inte kan öppnas eller gå sönder vid Postens hantering.

Produkter

Kronor

En tandkrona är en tand som tillverkats i tandlaboratoriet och som ersätter en skadad del av tanden. Kronan fästs antingen ovanpå en slipad tand eller med hjälp av ett rotkanalsstift i tandens rotkanal. Kronans stommaterial är vanligtvis antingen tandguld eller keramik och den synliga delen av tanden är vanligtvis tandkeramik.

Bryggor

En eller flera saknade tänder kan ersättas med en fast bryggprotes. Tänderna intill de saknade tänderna slipas till stödtänder (pelare), precis som när det gäller kronor, och bryggprotesen fästs ovanpå dessa. Bryggan kan även fästas ovanpå implantat. Med hjälp av en bryggprotes får patienten tillbaka alla saknade tänder. Materialalternativen är samma som för kronor.

Delkronor, fyllningar och laminat

En partiellt förlorad tand eller olika ställnings- och färgfel i de naturliga tänderna kan ersättas med delkronor eller laminat. I detta fall slipas endast en del av tanden och på den slipade ytan fästs en ny konstruktion som ser helt ut som den egna tanden.

CAD-CAM

I och med utvecklingen av datorer har olika CAD-CAM-program börjat användas även inom tandteknik. Med hjälp av olika skannrar skannas slipningen av tanden eller ett implantat som fästs i käkbenet till en dator och med hjälp av programmet formges konstruktionen och den slutliga protetiska konstruktionen tillverkas antingen helt eller delvis med hjälp av datorn.

Implantat

Tandimplantat är konstgjorda rötter som skruvas in i käkbenet. Med dessa kan man ersätta en eller flera, eller hela käkkonstruktioner. Ovanpå titanrötterna tillverkas olika kron- och bryggproteser av olika material.

Övriga produkter

Utöver mer traditionella produkter tillverkar vi även olika blekningsskenor, kirurgiska proteser, tillfälliga kronor och bryggor, planeringsvaxmodeller samt olika formar för tillfälliga konstruktioner som används på mottagningen, antingen utifrån planerade vaxningar eller utgångsläget.

Tips för lättare protetiska behandlingsmoment

Fotoinstruktioner

Använd en systemkamera med makroobjektiv och blixt för närbilder. Använd en utvidgare för att få fri sikt till området som ska fotograferas.

Försök ta bilder på patienten rakt framifrån sittande på en normal stol, håll inte patienten liggande i en patientstol.

Ta bildserierna i interkuspalställning, protrusion, från sidan, med tänderna lite öppna, vilo- och leendepositioner och max-förstoring av tanden som ska behandlas.

Det är bra att ta bilderna innan behandlingen inleds. Om blekning används, är det bra att ta bilderna två veckor efter blekningen så att tandfärgen har stabiliserats.

Om ni inte har tillgång till kamera så tar vi gärna bilderna på laboratoriet. Fotograferingen är avgiftsfri, fotograferingen och färgbestämningen ingår i priset.

Det går bra att skicka bilderna per e-post, förminska bildstorleken till cirka 200–600 kB, så får du fler bilder med i ett meddelande. USB-minnen och CD-skivor är också utmärkta hjälpmedel för att överföra bilderna.

Använd t.ex. Ivoclar-Vivadents Optra Gate-utvidgare som hjälp vid fotografering, färgbestämning, slipning, avtryck osv. Du får ett betydligt större arbetsutrymme och patienten upplever inte att utvidgaren är obehaglig. Även utvidgare i plast som patienten själv håller i gör fotograferingen enklare.

E.max-information

Du hittar i anslutning till e.max-materialet interaktivt via LÄNK

Helkeramik

Bestäm även alltid färgen på de slipade tandpelarna, det påverkar helkeramikens slutresultat. Bifogat finns t.ex. skalan för IvoclarVivadents Natural Die Material. Du kan även använda normala färgbestämningsskalor.

Skicka patienten för färgbestämning till laboratoriet, så kan vi kontrollera färgen under de belysningsförhållanden där den protetiska konstruktionen tillverkas. Samtidigt kan vi jämföra den gemensamma färgvärlden mellan mottagningen och tandlaboratoriet. Allt detta gör att färgen på det slutliga arbetet lyckas bättre.

Planeringsmodeller, wax-ups och mock-ups

Noggrann förhandsplanering gör det avsevärt lättare att få ett lyckat slutresultat. Med hjälp av wax-ups kan man skapa sig en uppfattning om den kommande konstruktionens form och funktion.

Med hjälp av ett index av wax-upen kan man tillverka en mock-up, dvs. en kopia av wax-upen ovanpå de oslipade tänderna, för att skapa en uppfattning om situationen i patientens mun före de egentliga slipningarna. Samtidigt får patienten en bättre uppfattning och känsla av det kommande slutresultatet i munnen.

Ett skivat Slippi-index av wax-up-modellen gör det lättare att göra slipningar i munnen, när det utrymme som den slutliga konstruktionen kräver är känt med hjälp av indexet under slipningen.Mock-up-indexet kan sedan användas för tillfälliga konstruktioner i munnen.

Dessa påverkar inte de totala kostnaderna i någon större grad, utan planering – wax-up – mock-up – index osv. gör det lättare att åstadkomma slutresultatet och medför tidsbesparingar i senare skeden. Slutresultatet blir bättre, man sparar tid på mottagningen och alla är nöjdare.

Bettindex

Använd ett styvt och hårt material för att ta bettindex, gärna silikon- och gummipastamaterial avsedda för index. Om du tar ett vaxindex t.ex. för en bettskena, ska du klippa vaxindexet färdigt i måtten 6, 5 och 4 cm.

På det sättet är det lättare att minska vaxskivan individuellt efter den aktuella patientens mått. Detta gör det lättare att ta index och det finns inte för många saker i munnen samtidigt.

Implantatprotetik

Om du använder en tillfällig krona för att bearbeta mjukvävnaden, kan du utnyttja den och tillverka en individuell pick-up för det slutliga implantatavtrycket.

Skruva fast va-kronan ovanpå modellreplikan och spruta t.ex. silikon som används för registrering av bettet i kronans cervikaldel upp till halva kronan. När ämnet har hårdnat tar du bort kronan från replikan, skruvar fast pick-upen på replikan och sprutar t.ex. flow-plast i pick-upens cervikaldel på det område som avtryckts.

På så sätt säkerställer du att tandköttet har samma form som i va-kronan när avtrycket tas och överförs till gipsmodellen. På detta sätt tas ett avtryck av tandköttet på önskat sätt, inte endast enligt standardavtrycket.

Spännmoment för fästskruvar i implantat

Nobel Biocare

Alla som fästs i implantantet med 35 Ncm (Multi-Unit abutment och Ball Abutment 15 Ncm) och alla som fästs i ytkonstruktionern med 15 Ncm moment.

Astra

Enligt bilden intill:

Straumann

Alla som fästs i implantantet med 35 Ncm och alla som fästs i ytkonstruktionern med 15 Ncm moment. XIVE :24 Ncm, använd Xive-dragare med automatiskt rätt moment.