Oral - Ditt livs tänder

Med dig under hela ditt liv

Tänderna ska vara vår reskamrat under hela vår livstid.Därför lönar det sig att sköta dem noga.

För att tänderna ska hänga med under hela livet, tillämpar vi på Oral en modell för förebyggande tandvård: vi uppmuntrar till god, kontinuerlig vård hemma samt till regelbundna tandundersökningar hos tandläkare.

Vid tandundersökning, dvs. grundundersökning av munnen, upptäcker man problemen med munnen och tänderna i god tid så att de kan behandlas innan de blir allvarligare.

Vid behandling och förebyggande av tandköttsinflammation, som är en vanlig folksjukdom, spelar tandstensborttagningarna hos munhygienist en viktig roll. En obehandlad tandköttsinflammation är farlig för hälsan eftersom den kan föras till andra delar av kroppen via blodcirkulationen och på detta sätt påverka det allmänna hälsotillståndet.

Ofta söker man tandläkare endast när man har hål som behöver fyllas. Förebyggande tandvård skulle emellertid vara både bättre för hälsan och ekonomiskt förmånligare – med god vård hemma, regelbundna tandundersökningar och besök hos munhygienist kan det vara möjligt att helt undvika nya hål. Och man har friska tänder under hela livet!

Beställ tid på nätet
Tandundersökning 20-60 min