Vi strävar efter att säkerställa att tandläkarnas arbete löper smidigt genom att tillhandahålla centraliserade administrativa tjänster. På så sätt säkerställer vi att tandläkarna och den övriga munhälsovårdspersonalen kan koncentrera sig på det kliniska patientarbetet.

Till våra centraliserade tjänster hör bland annat stöd för det kliniska arbetet för såväl tandläkare som munhygienister. Stödet säkerställer att tandläkaren kan koncentrera sig på det kliniska vårdarbetet. Vår centraliserade tidsbokning betjänar våra kunder per telefon och på nätet. Vår centraliserade realtidsuppföljning av kundupplevelsen används för att utveckla verksamheten och förbättra servicenivån. Kundens tillfredsställelse är viktig för oss.

Alla våra tandläkare har tillgång till vår expertis inom marknadsföring, kommunikation och koncept. Vi säkerställer synligheten i olika kanaler samt erbjuder våra kunder förmåner och användbar information om munvård. Vårt bonussamarbete med S-gruppen och våra servicekoncept ger oss nya kunder. Våra personaltjänster säkerställer en god introduktionspraxis, utbildar cheferna i handledande ledarskap och utvecklar verksamhetsmodeller som främjar trivseln på arbetsplatsen. Vår ekonomiförvaltning tar hand om beräkningen av arvoden samt andra uppgifter och lagstadgade skyldigheter inom ekonomi. Till våra centraliserade tjänster hör även informationsförvaltning samt tjänster inom juridik och upphandling.