Oral Hammaslääkärit är föregångare som marknadsledare i sin egen bransch. Den är en landsomfattande kedja som producerar tjänster inom munhälsa och som utvecklas, vidgas och ser till sina anställda. Oral har verksamhet på 40 orter runt om i Finland. På dess tandläkarstationer arbetar över 1 600 experter inom munvård. Under 2018 uppgick Orals omsättning till 103 miljoner euro. Oral är en del av det internationella bolaget Colosseum Dental Group som är det ledande europeiska företaget som fokuserar på tandläkartjänster.Som förmånstagare bakom bolaget fungerar den internationella välgörenhetsstiftelsen Jacobs Foundation som främjar utveckling av barn och unga.

Anställning

Vi erbjuder uppgifter för tandläkare, tandskötare, munhygienister och kundtjänstpersonal på våra mottagningar. På våra tandlaboratorier arbetar tandtekniker och -laboranter. Därtill arbetar yrkespersoner inom kundtjänst och administration på vårt callcenter och inom stödtjänster.

Vi utnyttjar mångsidigt flexibla anställningsformer. Hos oss kan du arbeta på heltid, på deltid eller som en anställd som kallas in vid behov. Tandläkare kan välja om de vill vara anställda hos oss eller arbeta som yrkesutövare.

Vår framgång är ett resultat av att våra anställda är kunniga, serviceinriktade och trivs med sina jobb. En god stämning inom arbetsgemenskapen återspeglas som bra service för våra kunder. Våra värden Dags att le, I skickliga händer och Det lilla extra styr vår verksamhet och syns i vår vardag.

Utveckling av kompetensen och trivseln på arbetsplatsen

Vi satsar kraftigt på att utveckla våra medarbetares kompetens. Vi ordnar både intern och extern yrkesmässig vidareutbildning enligt behov. Kompetensutvecklingen bygger på de utvecklingsbehov som tagits upp i utvecklingssamtalen. Utgående från dessa gör vi årligen upp en utbildningsplan för företaget. För att utveckla personalens kompetens använder vi förutom närundervisning inlärning i arbetet och även allt mer nätstudier. Vår växande gemenskap arbetar i små team inom ett stort socialt och professionellt nätverk, vilket gör arbetet givande och trivsamt.

Vi tillhör Colosseum Dental Group, vilket gör det möjligt för vår personal att utveckla sin kompetens även internationellt.

Vi främjar trivseln på arbetsplatsen bland annat genom att utveckla arbetet, arbetsförhållandena och de anställdas kompetens. Företagshälsovårdsverksamheten och arbetarskyddssamarbetet spelar också en viktig roll. För att uppmuntra våra anställda att motionera erbjuder vi ekonomiskt stöd genom ett sportpass och genom att sponsorera deltagande i idrottsevenemang. Även i år deltar Oral-anställda i idrottsevenemang på många olika orter runt om i Finland.

Vi anser att en bra arbetsplats har en öppen atmosfär som bygger på förtroende. Alla uppskattar gemenskapen och känner att de har en plats i den. Ingen mobbas eller trakasseras och alla kan känna sig trygga. Alla är också medvetna om de gemensamma målen och det egna arbetets betydelse för att vi ska uppnå dem. På en bra arbetsplats är kommunikationen öppen och kontinuerlig.

Företagshälsovården är en viktig samarbetspartner, och det utvecklingsarbete vi gör tillsammans med den stärker arbetshälsan inom olika områden. Vi mäter personalens motivation och hur väl arbetsgemenskapen fungerar genom regelbundna personalenkäter.

Oral är en bra arbetsplats

Enligt en färsk undersökning om personalens uppfattningar betraktar vår personal Oral som en uppskattad aktör inom branschen och uppskattar företagets satsningar på ny teknik. Personalen känner också att deras eget arbete är meningsfullt och en del av verksamheten. Till det bästa med arbetet på Oral hör att man ser resultatet av sitt arbete, vilket ökar känslan av att ha lyckats.

Under de senaste åren har Oral särskilt fokuserat på att utveckla chefsarbetet. Vi vill satsa på ett bra chefsarbete i hela vårt nätverk. De utvecklingssamtal som har förts med cheferna har upplevts som nyttiga.