Vi samarbetar med läroanstalter inom hälsovårdsområdet och medicinska högskolor. Vi erbjuder praktik- och sommararbetsplatser för studerande inom social- och hälsovårdsområdet. Du kan ansöka om en praktikplats med hjälp av vår blankett för öppen arbetsansökan.

Ange i din ansökan på vilken ort du söker en praktikplats. Bifoga ditt cv till din ansökan.

Blanketten för att ansöka om praktikplats hittar du här: Ansökan om praktik- eller läroavtalsplats

Vi tar kontakt när vi kan erbjuda en lämplig praktikplats. Vi deltar också i mässor och evenemang för studerande, såsom Tandläkardagarna.  Kom och träffa oss där!