Läs om våra lediga arbetsplatser och lämna in din ansökan här>

På våra mottagningar arbetar kunnig och kompetent biträdande personal. Alla deltar i utvecklingen av mottagningens verksamhet som en del av en arbetsgrupp. Till våra största yrkesgrupper hör tandskötare, servicerådgivare och redskapsvårdare.

Tandskötarna deltar i kliniska munvårdsåtgärder som assistenter till tandläkare eller specialtandläkaren inom ramen för sin utbildning, erfarenhet och yrkeskunskap.

Servicerådgivarna arbetar som kundtjänstpersonal på mottagningarna och tar hand om tidsbokningar, mottagande av patienter, fakturering och telefonsamtal.

Redskapsskötarnatar hand om de redskap som finns på mottagningen och ser till att de underhålls och förvaras på rätt sätt. Redskapsskötarna ansvar också för att den utrustning som används för att underhålla redskapen är i gott skick och används korrekt samt för regelbunden testning av utrustningen.