Få har ett perfekt idealbett, men om avvikelsen från idealbettet är stor, lönar det sig att låta korrigera det. Många tycker dessutom att jämna och raka tandrader är vackra.

Vid ett idealiskt bett är tänderna i över- och underkäken jämna och stängda i en rak rad. Tänderna i överkäken har en något bredare båge jämfört med de i underkäken. Sammanbitna rör de nedre tänderna vid de övre och framtänderna i överkäken täcker framtänderna i underkäken med några millimeter. Centrallinjen, mellanrummet mellan framtänderna i båda käkarna, är i symmetrisk linje i förhållande till ansiktets centrallinje och varandra.

Övergångar i centrallinjen, något trånga tänder eller gluggar brukar oftast inte vara funktionellt eller estetiskt störande. Om avvikelsen från det idealiska bettet däremot är stor eller besvärar personen i fråga är det bra att kunna ta till tandreglering.

Ett felaktigt bett kan orsaka många olika symtom, allt från smärtor i ansiktet till klickande i käklederna och svårigheter att tugga maten.

Vad beror felaktiga bett på?

Orsaken till ett felaktigt bett är oftast genetisk. Dagens seder och den förändrade miljön bidrar emellertid också till att bettfel uppstår. Maten vi äter är inte längre lika grov som förut och vi behöver inte längre tugga lika mycket.

Allt fler allergier och luftföroreningar gör att allt fler andas genom munnen istället för näsan. När man andas genom munnen ligger inte tungan på rätt plats mot gommen. Överkäken blir därför ofta smalare.

Att suga på tummen eller napp för länge i barndomen ökar också risken för bettfel.

Stress ökar tandgnissling, bruxism, som ofta sker på natten. Upp till hälften av befolkningen får problem med bettet i något skede av livet. Funktionsstörningarna rör alla åldersgrupper, oftast kvinnor.

Bettskena är den vanligaste behandlingsmetoden.