Ofta ersätts en saknad tand med implantat som är en smal skruv som monteras i käkbenet. Den egentliga synliga tanden monteras på implantatet. Du får mer information om implantat vid den avgiftsfria tandimplantatskonsultationen. Bekanta dig även med hela processen för tandimplantatsvård. Nedan hittar du svaren på de oftast ställda frågorna med anknytning till saknade tänder.

Hur allmänt är det att tänder saknas?

I Finland dras årligen 300 000 ut. Endast cirka 4 procent av de utdragna tänderna ersätts med hjälp av någon lösning. 84 % av personer över 65 år och 57 % av personer över 44 år saknar en eller flera tänder. Var tionde av alla finländare över 30 år har inte alls några egna tänder. (Källa: THL Terveys 2000; THL Hälsa, funktionsförmåga och välfärd i Finland 2011)

Oral Hammaslääkärit lät på sommaren 2014 utföra en kvalitativ konsumentundersökning med hjälp av intervjuer, enligt vilken okunskapen om vårdalternativ vid avsaknad av tänder, felaktiga uppfattningar om riskerna med tandimplantatvård och vårdens finansiering utgör hinder för att söka vård.

Varför behövs en ny tand för att ersätta den borttagna tanden?

Estetiska och sociala orsaker

För många är en saknad tand främst ett estetiskt problem. Det sociala livet blir lidande när man inte kan skratta naturligt och umgås lätt eftersom man måste dölja ett glapp i tandraden.

Försvagat bett

Efter en tandborttagning kan bredvidliggande tänder röra sig och bettet kan förändras. På den sidan en tand saknas kan man helt förlora ett normalt bett. Tanden i den motsatta käken kommer med tiden att skjuta ut, det vill säga falla nedåt eller skjutas uppåt, vilket ger ett försämrat bett.

Bettproblem kan orsaka smärta i käkbenen, huvudvärk samt besvär med nacken och axlarna. Ett försämrat bett inverkar även på livskvaliteten genom att till exempel orsaka problem med att äta.

Efter att tanden har dragits ut börjar käkbenet småningom förstöras. Monteringen av ett tandimplantat lyckas bäst genast efter en tandborttagning. Om det gått en längre tid sedan tandborttagningen kan man vara tvungen att utföra ett bentransplantat för att tandimplantatet ska kunna monteras stadigt.

Titta på videon där Orals experter berättar om implantat av Premium-klass:

Att ersätta en tand med annat än implantat

Om tandens egen rot är hel kan man montera en krona på den, det vill säga tandens synliga del.

En eller flera tänder som saknas kan ersättas med en bryggprotes. En brygga är en protetisk konstruktion som fästs vid tänderna bredvid eller vid implantat.

Helt saknade tänder kan även ersättas med löstagbara helproteser, det vill säga löständer. Med miniimplantat får man en protes att hållas på plats. Om man vill ersätta en saknad tand med något annat än implantat, lönar det sig att diskutera protetiska lösningar vid en bedömning av ett protetiskt vårdbehov.