Material som används för fyllningar är till exempel plast, keramik, amalgam och guld.

I valet av material är det bra att beakta fyllningens färg och hur den känns i munnen, men även bettbelastningens hållbarhet, priser och tiden som behandlingarna varar. Det lönar sig att diskutera alternativen med tandläkaren.

Fyllningarna i framtandsområdet görs av etiska skäl med fyllningsmaterial i tandens färg (keramisk eller kompositplast). När det gäller stora hål och lagningar i kindtänderna kan det hända att plast inte stöder bettet tillräckligt. Tandfärgade keramiska fyllningar eller guld som håller bettbelastning passar bäst kindtändernas breda lagningar som omfattar flera tandytor. Små fyllningar inom kindtandsområdet kan emellertid också lagas av kompositplast.

Det mest estetiska alternativet är en keramisk fyllning som kan tillverkas antingen traditionellt i ett laboratorium eller direkt på mottagningen. Slutresultatet är en fyllning i samma färg som tanden som också känns som den egna tanden.