Munnens och tändernas hälsa inverkar på det allmänna hälsotillståndet. Misskötta tänder kan bland annat leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Med välskött mun och välskötta tänder kan man förebygga sjukdomar samt öka chanserna att behandlingen av redan existerande sjukdomar lyckas.

Inflammationer i munnen är ett hot mot det allmänna hälsotillståndet

Inflammationer i munnen kan försvaga vårdprognosen av allmänsjukdomar, såsom reumatism och diabetes. De utgör en infektionsrisk för operationspatienter, de kan orsaka hjärt- och kärlsjukdomar och bland annat öka risken för hjärt- och hjärninfarkter.

Munnen och tänderna friska före operation

Trasiga tänder orsakar en infektionsrisk till exempel vid en operation för att få en ledprotes eller en ny hjärtklaff och måste därför behandlas före en operation som kräver sjukhusvård.

Man kan inte själv upptäcka en symptomfri tandinflammation. En symptomfri och tandinflammation som ger symptom till exempel vid en förkylning kan sprida bakterier i blodomloppet.

Det är viktigt att diagnosticera och behandla infektioner orsakade av bakterier som onödigt belastar människans immunförsvar. Vid en tandundersökning av en tandläkare och vid behov med en kompletterande röntgenbild kan en symptomfri infektion dock i allmänhet upptäckas och även behandlas.

När behöver man antibiotika före behandling?

När man har obehandlade bakteriehärdar i munnen sprider sig bakterierna via blodet till övriga kroppen. Speciellt tandvårdsåtgärder som penetrerar slemhinnan kan orsaka bakteremi, d.v.s. bakterier i blodet.

Bakteremi kan orsaka problem hos människor med hjärtsjukdomar, som medfödda hjärtfel, klaffel eller konstgjorda klaffar eller som tidigare haft endokardit, d.v.s. inflammation i hjärtats klaffar. För att kunna förebygga spridningen av bakterier i blodet ger vi antibiotika före behandlingen.

Läkemedel behövs också då kroppens eget försvarssystem fungerar dåligt eller har försvagats av läkemedel. De som behöver ett antibiotikaskydd är diabetiker med dålig behandlingsbalans, transplantationspatienter, personer med svår reumatism och personer som nyligen opererat in en konstgjord led.
God munhygien är särskilt viktig vid kroniska sjukdomar.

Hjärt- och kärlsjukdomar

Man vet att det finns ett samband mellan hjärt- och kärlsjukdomar och munnens hälsa. Dålig munhälsa kan till och med främja ateroskleros, d.v.s. åderförkalkning, och öka risken för hjärtinfarkt. God munhygien är särskilt viktig bland hjärtsjuka och vid förebyggande av hjärtsjukdomar. För att inte inflammationer i munnen ska spridas bör de alltid behandlas omedelbart. Antibiotikabehandling före åtgärden rekommenderas framför allt hos personer som har ett medfött hjärtfel, klaffel eller konstgjord klaff eller som tidigare haft endokardit.

Diabetes

God munhygien är också extra viktig vid diabetes, d.v.s. sockersjuka. Ju bättre munhygien man har, desto bättre är behandlingsbalansen vid diabetes och tvärtom. Diabetiker har oftare än normalt sjukdomar i tandköttet. När salivutsöndringen minskar får man lättare hål i tänderna. En fungerande hemmavård och täta kontroller håller muninflammationer och diabetes under kontroll. Ett antibiotikaskydd behövs vid dålig behandlingsbalans vid diabetes.

Transplantationspatienter

Transplantationspatienters försvarssystem är försvagat på grund av den starka medicineringen. Patientens mun måste vara helt frisk före och efter transplantationen. Alla infektioner som utgår från tänderna kan vara ödesdigra när det egna försvarssystemet fungerar dåligt. Transplantationspatienter behöver ofta ett antibiotikaskydd före behandling.

Reumatism

Vid behandling av reumatism används också läkemedel som försvagar försvarssystemet. Reumatiker har dessutom ofta minskad salivutsöndring. På grund av muntorrhet får patienterna lätt hål i tänderna. För att inflammationerna i munnen inte ska spridas till lederna måste man vara extra noggrann när man rengör sina tänder. Man bör besöka tandläkaren flera gånger om året.

Sammanhängande munhygien är också viktig vid andra kroniska sjukdomar. Vid en graviditet bör man fästa extra uppmärksamhet på munhälsan.