Munhygienistens behandling grundar sig alltid på tandläkarens och/eller specialtandläkarens undersökning, planering och uppföljning av vården. Då får man ersättning från FPA för munhygienistens tjänster. Man kan även boka tid direkt till en munhygienist, men då beviljar FPA ingen ersättning. Ersättning beviljas inte heller för estetisk tandvård.

Munhygienistens tjänster

I vårdteamet hör borttagning av tandsten till munhygienistens arbete.

Vad gäller estetisk tandvård innefattar munhygienistens tjänster borrtagning av missfärgning, blekning av tänder på mottagningen och anvisningar för blekning hemma samt fästning av tandsmycken.

Munhygienisten ger anvisningar om god egenvård av tänderna och hjälper till att välja lämpliga vårdprodukter och -redskap. Vid valet tas hänsyn till kundens allmänna sjukdomar, problem med muntorrhet, ilningar i tänderna och andra eventuella problem.

Munhygienistens övriga tjänster innefattar rehabiliteringsmassage av bettmusklerna, utredning av orsakerna till karies, fluor- och klorhexidinbehandlingar, salivtest, bedömning av matvanor och anvisningar för en hälsosam kost.

Munhygienistens utbildning

En munhygienist är sakkunnig vad gäller att främja munhälsa och tidig behandling av tand- och munsjukdomar.

Man studerar till munhygienist vid en yrkeshögskola, inom programmet för munhälsovård.
Hos Oral utgör munhygienisterna en del av det vårdteam som ansvarar för munhälsa. Teamet består av en tandläkare med tandskötare, munhygienist och specialtandläkare.