AbrasionNedslitning av tänderna nära tandköttskanten, till exempel till följd av alltför kraftig borstning
AbscessVarhärd
AftaSår i munnens slemhinna
AftabLäkemedel som används för att lindra symptomen på afta
AkrylplastPlastmaterial som används i tandvården
AmalgamTandfyllningsmaterial
AntibiotikaprofylaxAntibiotiskt läkemedel som ges före en åtgärd
AttritionNedslitning av tänderna till exempel till följd av tandgnissling
BakteremiFörekomst av bakterier i blodet
BiopsiTagning av prov
Bite-Wing-bild Bettvingebild, röntgenbild som kartlägger karies
Bruxism albicans Tandgnissling, sker ofta på natten
Candida albicans Vanlig orsak till svampinfektion
DentinTandben mellan emaljen och pulpan
DentinkanalerSmå vätskefyllda kanaler i tandbenet
DiastemMellanrum mellan tänderna
Endodonti Tandläkarvetenskapligt område som studerar funktionen i tandens pulpa
ErosionFrätskador på tänder från till exempel magsyra eller syrliga läskedrycker
FissurFåra i tandens bettyta
FluorGrundämne som stärker tändernas emalj
GingivitSjukdom i tändernas parodontala vävnad
HalitosDålig andedräkt
TandimplantatKonstgjord rot som fästs i tandbenet och på vilken t.ex. en krona sätts
Tandhals Område mellan tandens krona och rot
TandstenHårdnad plack
TandcementVävnad som omger tandens rot
Tandtekniker Tillverkare av olika protetiska lösningar
Läpp-gomspalt Medfödd missbildning, där läppen och gommen inte har slutits helt
Läppherpes Munsår orsakat av virus
HyposalivationMinskad salivutsöndring
TandköttsfickaUtrymme mellan tanden och tandköttet, normalt under 4 mm .
IncisiverFramtänderna
Rotbehandling Behandling av pulpan i en inflammerad eller skadad tand
KariesbildningHål i tänderna
KariologiLäran om karies
KavitetGrop som blir kvar i tanden efter att karies tagits bort
HelprotesLöstagbar tandprotes som används när alla tänder saknas
KronaDen synliga delen av en tand. Protes som ersätter en tand
Xserostomi Muntorrhet
Xylitol Björksocker. Sötningsmedel som bakterierna vilka orsakar karies inte kan använda som näring
LaminaterSkal som fästs på tändernas framyta
TandtrådsbygelHjälpmedel som gör det lättare att föra in tandtråden i munnen
LeukoplakiLjus förändring i slemhinnan
Lichen planus Förändringar i slemhinnan
Molarer Kindtänderna
Mutans streptokocker Bakterier som orsakar karies
Ortodonti Tandreglering
OsteotomiOperation av ben
ParodontitSjukdom i tändernas parodontala vävnad
ParodontologSpecialtandläkare med kunskaper om sjukdomar i tändernas parodontala vävnad
PedodontiBarn- och ungdomstandvård
Perikoronit Delvis brusten inflammation i vävnaden kring visdomstanden
Periosafe-test Periosafe är ett enzymtest som tas från saliv för att kunna konstatera om patienten lider av tandköttssjukdomar
PlackBakteriemassa på tandens yta
PeriapikalbildRöntgenbild av tandens rot
ProtesEn tand som saknas kan ersättas med en protes. Flera olika, fasta och löstagbara
Protetiker Specialtandläkare med kunskap om protetik
Ptg-bild Panoramatomografbild, täckande bild av hela käkområdet
PulpaTandens kärna
Pulpit Inflammation i pulpan
BettskenaTandskydd som används vid behandling av bettstörningar
TorskInfektion i munnen orsakad av jästsvamp
SedativLugnande
Sekundär karies Karies på kanten av eller under fyllningar
BroProtetisk konstruktion som kan användas för att ersätta en eller flera saknade tänder. Bron fästs i intilliggande tänder eller i implantat
Sjögrens syndrom Sjukdom i bindväven som bland annat orsakar torrhet i mun och ögon
MunhygienistPerson utbildad inom munhälsovård och förebyggande av sjukdomar i munnen
Titanmetall Metall som används i tandimplantat och som inte stöts bort av kroppen
UltraljudsapparatApparat som används vid borttagning av tandsten
Kompositplast Fyllningsmedel
Allmän anestesi Narkos