Bettskenan ska rengöras dagligen. Borsta tänderna innan du placerar bettskenan i munnen och när du tagit ut bettskenan. Skölj bettskenan med vatten före och efter användning. Rengör bettskenan med protesborste och vatten. Du kan också använda diskmedel eller rengöringsmedel/tabletter för protesrengöring. När du inte använder bettskenan ska du förvara den i en plastbehållare eller enligt din tandläkares anvisningar.

Det kan också bildas tandsten på bettskenan. Du kan inte få bort sådan tandsten på egen hand. Tandstenen kan rensas bort med ultraljud på tandläkar- eller munhygienistmottagningen.