Hur går Invisalign-tandregleringen till?

Invisalign-tandregleringsmembranen är genomskinliga och nästan osynliga.  En fördel med tekniken är att membranen är bekväma att använda och ger resultat snabbare än traditionell tandreglering. Det önskade resultatet kan i vissa fall uppnås på bara ett halvt år.

Invisalign är en datorstyrd teknik där tänderna regleras utan traditionella gipsavgjutningar. Patientens tänder fotograferas, och utifrån det digitala bildmaterialet gör ett datorprogram upp en individuell vårdplan och formger tandregleringsmembran som passar perfekt.

Med hjälp av datormodellen i 3D kan man genast se behandlingens resultat. När tandregleringsbehandlingen framskrider byter man varannan vecka till snävare membran tills man nått det planerade slutresultatet.

Invisalign-tandregleringsmembran vs. traditionell tandställning

Under behandlingen kan du besöka munhygienist för rengöring av tänderna. Vi rekommenderar att eventuell blekning av tänderna görs först efter regleringen.

Vanliga frågor om Invisalign

Behandlingsprocessen

Vad gör man under det första vårdbesöket?

Under det första vårdbesöket tar man ett 3D-foto med enheten iTero eller ett noggrant avtryck av tänderna och bettet samt foton av ansiktet. Med hjälp av dessa gör man upp en vårdplan som skickas till patienten per e-post för bedömning.

Vad gör man under inprovningsbesöket?

Syftet med inprovningsbesöket är att fästa de i vårdplanen presenterade genomskinliga fästytorna av plast vid tänderna och att prova de första membranen. Med fästytorna säkerställer man att tänderna flyttar på sig. Under inprovningsbesöket får patienten instruktioner för användning av membranen och man diskuterar behandlingen. Patienten får även skriftliga instruktioner med sig. Efter inprovningsbesöket har patienten de första membranen i munnen och ska byta ut dem hemma efter cirka två veckor.

Vad är fästytor?

Fästytorna är markerade med röd färg i vårdplanen. De är små prickar av plast som har samma färg som tänderna och som fästs vid tändernas yta. Med hjälp av fästytorna får membranet ett bättre grepp om tanden och tanden flyttar på sig på planerat sätt. Särskilt de koniska tänderna såsom hörntänderna, som har långa rötter, samt framtänderna i underkäken kan behöva fästytor om tanden vrids. Fästytorna hjälper även membranen att hålla på plats om tanden bredvid pressas ned.

Är fästytorna obligatoriska?

Tandregleringen kan ibland gå lite snabbare med hjälp av fästytor. Det är inte nödvändigt att ha fästytor på framtänderna, men då är det möjligt att tänderna inte flyttar på sig så mycket som planerat.

Vad är de knölar bakom framtänderna i överkäken som syns i vårdplanen?

För att korrigera ett djupt bett kan man ibland placera en särskild skiva i membranet som hjälper till att pressa ned framtänderna i underkäken.

Vad de turkosa streck som syns i vårdplanen?

De turkosa strecken i vårdplanen är inte fästytor utan punkter i membranet som med hjälp av tryck korrigerar tandrotens läge.

Hur ofta ska jag byta membran?

I början använder man vanligtvis samma membran i cirka två veckor. När tänderna har börjat flytta på sig kan man oftast byta ut membranet mot nytt när det gamla membranet under några dagar har känts löst. Om nästa membran är mycket snävt kan man använda det tidigare membranet ett par extra dagar.

Vad ska jag göra om nästa membran inte passar?

Använd det tidigare membranet i ytterligare 1–2 dagar och prova nästa membran på nytt. Om det fortfarande inte passar, prova följande membran. Om detta membran passar, använd det några dagar till efter de rekommenderade två veckorna. Om membranet av någon anledning har böjts vid en viss tand, kan det böjda stället rätas ut.

Varför används gummiband? Är de alltid nödvändiga?

Gummiband används för att reglera bettet eftersom överkäken ofta ligger lite längre fram än underkäken. Tuggmusklerna fungerar bättre när under- och överkäken ligger på rätt plats i förhållande till varandra. Detta bidrar även till att hålla tänderna raka efter tandregleringen. Gummibanden byts ut 2–3 gånger om dagen. Man ska ta bort gummibanden när man äter eller borstar tänderna. Vid behov kan man äta med gummiband i munnen, men då kan de lätt lossna. Om gummibanden tar slut, ring mottagningen så skickar vi dig fler gummiband.

Vad är Chewies och vad används det för?

Chewies är ett rör av silikon som man ska tugga på i cirka 10 minuter varje dag. Detta stimulerar blodcirkulationen och främjar förflyttningen av tänderna. Man kan även använda Chewies för att säkerställa att membranen sitter fast ordentligt. Dessutom kan Chewies göra att tandregleringen går snabbare och säkerställa att tänderna flyttar på sig på planerat sätt.

Gör Invisalign-behandlingen ont?

Det kan göra ont när tänderna flyttar på sig. Smärta är individuellt och oftast upplever man att det gör lite ont att byta membran. Invisalign tycks orsaka mindre smärta än traditionella tandställningar.

Kontrollbesök

Vad gör man under det första kontrollbesöket?

Under det första kontrollbesöket kontrollerar man hur behandlingen har gått och om membranen passar. Man upprepar även instruktionerna. Om något av tandmellanrummen är för trångt, polerar man mellanrummet lite för att tanden ska kunna flytta på sig enklare. Ibland kan bettet regleras med hjälp av gummiband. Då fäster man under kontrollbesöket en knopp vid två olika tänder och ger instruktioner för användning av gummibanden.

Hur ofta ska jag gå på kontroll och vad gör man under kontrollbesöken?

Det är bra att komma på kontroll med 6–9 veckors mellanrum. Under besöken kontrollerar man bettet och säkerställer att behandlingen framskrider på planerat sätt. Under kontrollbesöken polerar man även tandmellanrummen med ett poleringsband så att tänderna kan flytta på sig på önskat sätt. Det är enkelt att räta ut tänderna, medan korrigering av bettet är mer krävande och tar mer tid. Ett bra bett är dock viktigt för käkledens funktion och för att tandregleringens resultat ska vara bestående.

Vardag med membranen

Hur rengör jag membranen?

Det är lätt att rengöra membranen med hjälp av ett barntandborste och vatten. Rengöring med tandkräm rekommenderas inte eftersom tandkräm kan göra skråmor på membranets yta. Ett bra alternativ är tabletter för rengöring av tandställning, som man kan köpa i matbutiken eller på apoteket.

Kan jag äta när jag har membran i munnen? Hur är det med söta drycker och alkohol?

Du kan äta när du använder membran, men varma eller söta maträtter eller drycker rekommenderas inte. Socker får bakterierna i munnen att föröka sig, vilket ökar risken för kariesangrepp, särskilt när man använder membran. Det kan också vara lite svårt att äta när man har membranen i munnen. Vi rekommenderar att du tar bort membranen när du äter, men du kan också äta först och ta bort dem senare. Skölj i så fall munnen med vatten och borsta membranen.

Kan jag tugga tuggummi när jag använder membran?

Det kan vara svårt att tugga tuggummi eftersom det fastnar i membranen. Vi rekommenderar xylitolpastiller i stället.

Ska jag borsta tänderna efter måltider?

Nej, du behöver inte borsta tänderna. Det är bra att skölja munnen med vatten och använda tandpetare.

Kan jag använda membranen i bastun eller när jag motionerar?

Ja, det kan du göra.

Membranen färgar tänderna, varför?

Det kan hända att man glömmer att rengöra tandmellanrummen när man använder membran. När man har membran i munnen kan ytorna färgas lite lättare än vanligt. Eventuella missfärgningar kan enkelt rengöras med pasta eller soda på mottagningen. Du kan till exempel boka en längre tid i samband med att tänderna fotograferas på nytt, så rengörs tänderna på samma gång. Rengöring med soda ingår inte i kostnadsberäkningen för tandreglering. Missfärgningarna kan även bero på att tungan och kindslemhinnan inte rengör ytorna lika effektivt som vanligt.

Kan jag själv forma membranets vassa kanter?

Ja. Du kan till exempel slipa kanterna med en nagelfil. Om membranet trycker på tandköttet kan du klippa bort en millimeter av membranet. I sällsynta fall kan ett enskilt membran ha tillverkningsfel. Om membranet inte passar och om det avviker från de övriga membranen, ta nästa membran och använd det några extra dagar. Om membranet inte har färdiga snitt för gummiband, kan du själv göra dem. Om membranet är för långt och trycker på tandköttet, kan du skära bort en liten bit av membranet.

Hur länge kan jag vara utan membran om jag till exempel ska gå på en viktig tillställning?

Högst 12 timmar och helst mindre än en gång per vecka. Ju längre tid det går utan att man använder membran, desto sannolikare är det att tänderna återtar sitt tidigare läge och att det blir svårare att sätta in membranet. Tänderna kan även börja värka om man är för länge utan membran. Om du är tvungen att vara utan membran flera timmar per vecka, använd membranen 2–7 dagar längre än vanligt.

Jag kan inte bita ihop mina bakre kindtänder. Vad kan detta bero på?

Eftersom det tjocka tandregleringsmembranet ligger mellan tänderna är det möjligt att det tillfälligt uppstår öppet bett om du biter ihop tänderna när du sover. Vid behov kan tandregleraren skära bort den bakre delen av membranet så att bettet snabbt ska återställas. Ibland kan ett gummiband användas för att korrigera det öppna bettet. Efter tandregleringen blir bettet naturligt mer stabilt.

Mina tänder känns lösa. Är detta normalt?

Ja. Vid tandreglering är det viktigt att tänderna rör sig för att de ska kunna flytta på sig. Efter tandregleringen, i det s.k. retentionsskedet, etableras tändernas nya läge och deras rörlighet minskar på några veckor. Efter några månader är benet lite hårdare än före tandregleringen.

Att bibehålla bettet

Varför har mina tänder börjat återställas?

Det tar några år innan benet på nytt blir hårt, och då kan tänderna på grund av trycket från läpparna och tungan flytta sig tillbaka. Tänderna sitter fast i käkbenet med hjälp av parodontala fibrer. Fibrerna består av bindväv och förnyas så småningom på cirka sju år. I och med förnyelsen drar fibrerna inte längre tanden mot dess ursprungliga läge så kraftigt som i början.

Hur bibehåller jag det uppnådda vårdresultatet? Kan tänderna återta sitt ursprungliga läge?

Tändernas läge ändras under människans hela livstid på grund av nötning och muskeltryck, vilket hjälper till att bibehålla ett bra bett. Efter tandregleringen behöver man alltid ett stöd, dvs. retainer.

Vad är en retainer?

En retainer är ett stöd som förhindrar att tänderna flyttar på sig efter behandlingen. Som retainer används ett retentionsmembran, retentionsplatta eller retentionstråd. Retentionstråden fästs bakom framtänderna i underkäken, helst permanent. I överkäken kan samma retentionstråd användas i flera år. Användningen av en avtagbar retainer (membran eller platta) minskas med tiden så att bettet utvecklas naturligt.

Vad är Vivera-retentionsmembran?

Efter Invisalign-tandregleringen kan man använda Vivera-retentionsmembran för att stödja bettet. Vanligtvis tillverkar man tre stycken. De håller flera år, och vid behov kan man tillverka fler membran. Spara det sista Invisalign-tandregleringsmembranet eftersom det vid behov även kan användas som retentionsmembran.

Varför flyttar tänderna på sig över huvud taget efter tandregleringen?

Tänderna ska röra sig under människans hela livstid för att bettet ska utvecklas naturligt i och med att tänderna slits – annars kan tandmellanrummen bli större eller det kan uppstå öppet bett. Tänderna flyttar på sig efter trycket från kinderna och tungan och har en tendens att kontinuerligt växa i och med att de parodontala fibrerna drar upp dem. Om tänderna har ett balanserat läge som gör att de stöder varandra, upphör tillväxten när tanden möter den motsatta tanden. Om den motsatta tanden saknas eller ligger fel, kan tanden växa för mycket. Om trycket från läppen är större än trycket från tungan, blir det ofta trångt. Om det däremot är trycket från tungan som är större, kan tandmellanrummen bli större än vanligt.

Tänderna tål tillfälligt även starkt tryck, men en kontinuerlig, lätt kraft från samma riktning kan få tanden att flytta på sig. Tandregleringen grundar sig på en kontinuerlig, jämn kraft som lätt flyttar tanden i önskad riktning. Tänderna flyttar på sig inom gränserna för människans biologi. Hos barn i växande ålder flyttar tänderna på sig mer och snabbare än hos vuxna.

Om ett bra bett kräver stora förflyttningar, kan man utöver tandreglering även behöva kirurgi. Då flyttas käken till ett bättre läge genom operation. Vid operativ behandling utjämnas tandbågarna med hjälp av en tandställning. Efter detta genomförs operationen, och behandlingen slutförs med tandreglering.