Vad är tandsten?

Tandsten är en bakteriemassa som orsakas av mineraler i saliv och som bildar en hård beläggning på tandens yta. Tandsten kan även bildas i tandköttsfickor under tandköttskanten. Man kan inte ta bort tandsten på egen hand, utan detta måste göras regelbundet på en munhygienists mottagning.

Symptom som orsakas av tandsten

Tandsten inflammerar och irriterar tandköttet och gör det svårare att hålla tandköttskanten ren. Ett inflammerat tandkött är rött, svullet och blöder lätt. Om inflammationen tränger djupare in i tandköttet, skadas även tandens parodontala vävnader. Denna sjukdom kallas parodontit och kan till och med leda till tandlossning.

Så här bildas tandsten

I munnen finns hela tiden bakterier som fastnar på tändernas yta och i tandköttskanterna. Bakteriemassan som byggs upp kallas för plack. Plack som har samlats på tändernas ytor hårdnar tillsammans med mineralerna i saliven till tandsten på tändernas ytor – hur mycket och hur snabbt beror på bland annat munhygien, salivens sammansättning och därmed på individuella faktorer.

Tandsten byggs främst upp på svårborstade ställen, som till exempel i trånga tandmellanrum. Vid tänderna intill spottkörtlarnas utförsgångar hårdnar placken lättare till tandsten.

Tandsten kan bildas både ovanför tandköttskanten och i tandköttsfickan, under tandköttet. Tandsten i tandköttskanten och under tandköttet irriterar tandköttet och plack byggs enkelt upp på tandstenens yta, vilket leder till inflammation.

Förebyggande av tandsten

För att placken inte ska förvandlas till tandsten ska man borsta tänderna två gånger om dagen. Det är dessutom oerhört viktigt att rengöra mellan tänderna för att undvika tandsten. Vid rengöringen kan man använda tandtråd, tandsticka eller mellanrumsborstar beroende på mellanrummets storlek