Tandvärk kan exempelvis bero på avancerad karies eller ett slag mot tanden i samband med en olycka. Den direkta orsaken till tandvärken kan exempelvis vara en inflammation som blivit utbredd p.g.a. karies.

Ofta har man först tillfälliga symtom i tanden, t.ex. när man äter eller dricker något kallt. När inflammationen sprider sig i tanden kan man känna av rätt så långvarig molande värk i tanden. Ett tecken på akut inflammation är svullnad i munnen. Ju djupare inflammationen sprider sig, desto mer beröringsöm blir tanden. Lite molande värk kan förvandlas till outhärdlig smärta om den inte behandlas.

Har du ont i en tand är den oftast levande och kan räddas. En värmekänslig tand kräver oftast rotfyllning.

Smärtstillande läkemedel och en varm eller kall kompress mot kinden hjälper ofta mot tandvärk. Dessa är dock endast akuta åtgärder och du bör uppsöka tandläkarhjälp för en ordentlig undersökning. Om det i samband med tandvärk även förekommer svullnad bör du uppsöka tandläkarhjälp snarast möjligt.

En obehandlad inflammation i en tand kan sprida sig till övriga kroppen.

Vad ska jag göra om jag skadar en tand i en olycka?

Ta skyndsamt kontakt med din tandläkare. Vid skador på tänder och käkar bör du uppsöka akut tandläkarvård omgående. Även smärre slag kan ge upphov till tandskador. Det är bra att undersöka tänderna i alla fall.

Tappar du en tand i samband med en olycka ska du helst behålla tanden. Se till att hålla tanden fuktig tills du kommer till mottagningen, t.ex. i ett mjölkglas. Mjölktänder behöver du inte spara, de sätter man aldrig in igen.

När du kommer till mottagningen rengörs tanden som du tappat, den sätts tillbaka på rätt plats och en skena placeras över tanden. Skenan ser till att tanden sitter på plats medan vävnaderna läker tills tanden sitter stabilt. Om det bara är en liten bit av en krona som lossnat är det inte alltid nödvändigt att laga det på en gång. Då kan man vänta till dagen efter.