Torrhet i munnen är ett vanligt problem särskilt hos vuxna, vanligtvis hos kvinnor. Känslan av muntorrhet kallas xserostomi och minskad salivproduktion hyposalivation.

Vanligtvis avsöndras hos vuxna cirka 0,5-1 liter saliv per dygn. Saliven har en viktig skyddande effekt för munnen och tänderna, eftersom den har försvarsfaktorer och mineraler som stärker tändernas yta. Den sköljer också bort bakterier från munnen. När salivmängden avtar sjunker den främjande effekten som saliven har på munhälsan.

Vilka är symtomen vid muntorrhet?

Minskad salivutsöndring kan ha flera symtom. När slemhinnorna torkar ut är de känsliga och får lätt sår. Munnen känns ofta torr också när man äter. Tal och sväljning kan försvåras.

När saliven minskar också försvarsfaktorerna i saliven och de goda mineralerna. När salivens mikrobförhindrande effekt försvagas är tänderna och slemhinnorna mer utsatta för infektioner som orsakas av bakterier, virus och svamp. Ökat antal hål i tänderna kan vara ett symtom på minskad salivutsöndring. Då salivens sköljande effekt saknas kan sura ämnen dessutom slita lättare och snabbare på tänderna.

Ändringar i smaksinnet, ont i tungan, en svidande och brännande känsla i munnen samt svårighet att använda lösprotes kan ha med hyposalivation att göra. En torr mun kan också vara orsaken till dålig andedräkt.

Vad beror torrhet i munnen på?

Muntorrhet är en av de vanligaste biverkningarna av läkemedel. Det vanligaste skälet till xserostomi är något slags läkemedel. Exempel på läkemedel som torkar ut munnen är mediciner som används vid hjärt- och kärlsjukdomar, vätskedrivande läkemedel, antipsykotiska läkemedel, antihistaminer och astmamediciner samt mediciner för matsmältningskanalen. Om dessa läkemedel dessutom används tillsammans ökar risken för muntorrhet ytterligare.

Utöver läkemedlen kan de flesta allmänsjukdomar orsaka xserostomi. Känslan av en torr mun och liten salivutsöndring förekommer ofta hos diabetiker, reumatiker och patienter med Sjögrens syndrom. Strålbehandling av huvudet och halsen minskar dessutom salivutsöndringen avsevärt eller till och med helt.

Graviditet, klimakteriet, stress och depression kan av hormonella skäl också torka ut munnen. Anorexia nervosa, bulimi, upprepad fasta och omfattande andning genom munnen kan också torka ur munnen.

Muntorrhet kan också bero på Sjögrens syndrom som är en relativt vanlig bindvävssjukdom. Det är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppen angriper sina egna körtelceller. Då tår- och spottkörtelns funktion försämras torkar ögonen och munnen ut. Sjukdomen är betydligt vanligare hos kvinnor än hos män. Sjögrens syndrom förekommer också ofta i samband med reumatism.

Behandlingen av muntorrhet

Eftersom risken för hål och inflammationer i tänderna ökar vid muntorrhet ska man vara extra noga med munhygienen. Man kan använda preparat med extra fluor och förbättra sin hemmavård för att bekämpa hål. Den obehagliga känslan av en torr mun kan lindras med konstgjort saliv, munvatten eller fuktande gel. Att dricka mycket vatten och öka tuggandet med till exempel tuggummi hjälper ofta vid muntorrhet. Ibland behöver man dessutom medicinsk behandling. Besök tandläkaren ofta för att få kontroll över situationen.