Tandläkarskräck är väldigt vanligt. Rentav hälften av finländarna är rädda för tandläkaren och var tionde är så rädd att hon eller han låter bli att besöka tandläkare på grund av rädslan. Tidigare smärtsamma eller annars dåliga erfarenheter av behandlingen kan vara orsaken till rädslan. Tänderna har kanske blivit i dåligt skick. Situationen ger upphov till skam och rädsla.

Det är viktigt att bemöta en rädd patient sakligt på mottagningen för att patienten ska få rädslan under kontroll och kunna lindra den. Därför lönar det sig att tala öppet om rädslan i samband med besöket på mottagningen eller redan i samband med tidsbeställningen. Sålunda har tandläkaren och skötaren bättre möjligheter att genomföra granskningen och behandlingen på ett lämpligt sätt. Kom ihåg att du verkligen inte är den enda som är rädd för tandläkaren!

Vanliga frågor

Hur kan man lindra tandläkarskräck?

När det gäller att övervinna tandläkarskräcken utgår allting från förtroendet mellan patienten och tandläkaren. Därför är det viktigt att hitta en tandläkare som är van att arbeta med patienter som är rädda och som man kan bygga upp ett bra patient-läkarförhållande med.

Det lönar sig att tala med vårdpersonalen om vad som lindrar just din skräck. Goda metoder för att lindra rädsla är t.ex. att tandläkaren arbetar lugnt och berättar vad som ska ske härnäst. Om du redan är rädd för att komma till tandläkarstationen kan det löna sig att vistas i väntrummet utan behandlingstid.

Vid behov kan lugnande premedicinering användas före behandlingen. Även sedering, dvs. lätt narkos, är ett effektivt sätt att slappna av och bli av med skräcken. Rädslan kan också lindras genom hypnos. I svåra fall av tandläkarskräck kan det vara motiverat att låta alla tänder behandlas på en gång under nedsövning.

Bedövningen gör ont, vad ska jag göra?

Om du blir förskräckt eller är rädd kan det ställe där bedövningen injekteras först behandlas med gel eller spray så att stället i praktiken inte känner smärta. Vi på Oral strävar alltid efter att i alla situationer utföra åtgärderna så smärtfritt som möjligt med hjälp av de smärtlindrande metoder som behövs.

Tandläkare som är förtrogna med behandlingen av rädda patienter vid Oral

När du ringer tidsbeställningen på numret 010 400 3400, kan våra servicerådgivare hänvisa dig vidare till en tandläkare som är förtrogen med tandläkarskräck. Du kan också söka efter tandläkare som är insatta i behandlingen av tandläkarskräck här.

Det är fint att du trots din rädsla vågade komma till vår mottagning!