Det lönar sig att fästa vikt vid barns tandvård, eftersom ett växande barns mun kräver ständig omsorg hemma och regelbundna kontroller hos tandläkaren och munhygienisten. Även om barnets tänder är i bra skick, lönar det sig att besöka tandläkaren regelbundet för att förebygga problem. När barnet från börja går hos en kunnig och barnvänlig tandläkare, är det trevligt att besöka mottagningen och ingen rädsla utvecklas.

Vanliga munhälsoproblem hos barn

Olika slags problem med bettutvecklingen är rätt vanliga hos barn och kräver tandreglering och besök hos en specialtandläkare. Även tandköttsinflammation och tandsten är vanliga problem hos barn. Däremot är omfattande vävnadsskador i tandfästet sällsynta. Trauman i tänder och käken är bland de fem vanligaste olyckorna hos barn. I praktiken kan barnen barn stöta sina tänder så att de till exempel bryts.

Även ärftliga faktorer påverkar hur barnens tänder är. Hur tänderna och hela munnen behandlas i vardagen har däremot en större roll. För att undvika problem är det bra att vänja barnet vid god egenvård av tänderna och att borsta tänderna två gånger om dagen. Även regelbundna tandläkarbesök hör till saken.

Vanliga frågor om tandvård för barn

När lönar det sig att börja borsta barnets tänder?

När den första tanden är på väg. Många barn tycker också om att munnen utan tänder borstas med en mjuk borste. Barnet kan själv börja borsta tänderna vid cirka tre års ålder. Föräldern ansvarar dock även då för att tänderna blir rena.

Det är bra att vänja sig att borsta tänderna regelbundet. Det bästa hjälpmedlet är föräldrarnas exempel, eftersom i synnerhet små barn gärna tar efter föräldrarna och äldre syskon.

Vilken är rekommendationen när det gäller användning av tandkräm för små barn?

Enligt nuvarande rekommendationer kan tandkräm med låg fluorhalt användas för att borsta små barns tänder en gång om dagen, men det gäller att komma ihåg att borsta tänderna en gång till om dagen. Treåriga barn kan använda tandkräm båda gångerna.

Vad händer om barnet sväljer tandkräm?

Den gynnsamma effekten av fluor på tandhälsan kommer i huvudsak av den lokala inverkan i munnen. Det är alltså inte meningen att tandkrämen ska sväljas. Ett litet barn kan dock inte låta bli att svälja en del av tandkrämen, och därför finns olika anvisningar gällande mängden tandkräm och dess fluorhalt för barn i olika åldrar. När dessa anvisningar iakttas, hålls mängden fluor som barnet sväljer på en trygg nivå.

Hur gammalt ska barnet vara för att helt själv kunna borsta tänderna?

Cirka 10 år. Tandborstning så att samtliga ytor rengörs är en rätt krävande prestation. När barnet kan skriva för hand ordentligt, är handens finmotorik tillräckligt bra även för att borsta tänderna. En vuxen bör dock kontrollera borstningsresultatet regelbundet.

När lossnar mjölktänderna?

Vanligtvis börjar de första mjölktänderna bli lösa när barnet är mellan 5 och 7 år. Det är dock normalt att tänderna lossnar senare.

Efter barndomen byts mjölktänderna ut mot permanenta tänder. Normalt finns det 20 mjölktänder och 32 permanenta tänder, inklusive visdomständerna.

Hur kan man förebygga hål i tänderna hos barn?

För att förebygga hål i tänderna hos barn gäller i stor utsträckning samma regler som för vuxna – hälsosam kost och god egenvård är det viktigaste. Ju senare barnet börjar äta sötsaker, desto mer sannolikt är det att barnet inte får karies. En orsak till hål i tänderna är den mutanta streptokock-bakterien, som barnet vanligtvis får av sina föräldrar. Smittan kan förhindras bland annat av god munhygien hos föräldrarna. Här kan du läsa mer om att förebygga karies och hål i tänderna hos barn.

Kan man sköta mjölktänder med hål?

Kariesangrepp är en kronisk infektionssjukdom och dess utveckling påverkas av många olika faktorer. De viktigaste faktorerna är kosten (dietens art och måltidsfrekvens), tandborstning och tillförsel av fluor. Skador på tänderna kan behandlas hos barn i alla åldrar. Behandlingen bestäms efter skadans allvarsgrad (fyllning, behandling av pulpa eller utdragning). På små barn kan behandlingen göras bekvämt under sövning.

Vad ska man tänka på när barnet ska vara med om omfattande eller krävande tandvård?

Ibland är normal tandvård för barn besvärligt eller så kan behandlingen vara för omfattande med tanke på patientens ålder. Då är narkostandvård ett alternativ. På Oral utarbetar vi en vårdplan utifrån en undersökning av tänderna och käkarna, där specialkrav som ställs av en växande och utvecklande mun och käkar beaktas. Vid behov samarbetar vi med läkare som specialiserat sig på tandreglering.

Tandläkare som är förtrogna med tandvård för barn vid Oral

Det finns knappt femton specialisttandläkare inom tandvård för barn i Finland – och tre av dem arbetar på Oral. De har specialkompetens om problem vid tandvård för barn från babyåldern och framåt.

Orals specialtandläkare inom tandvård för barn Heikki Alapulli, My Blomqvist och Krista Brander-Aalto har en lång praktisk erfarenhet inom tandvård för barn. Utöver dem sköter Elisa Ronkainen, som specialiserar sig på tandvård för barn, samt många andra duktiga och barnvänliga tandläkare och munhygienister över hela landet om barns tänder på Oral.

Tandvård för barn ges på alla Oral-tandläkarstationer och barns tänder undersöks alltid av en tandläkare. På Orals verksamhetsställe i Skillnaden finns även Barnens Oral, Skillnaden för barn.

Oral har kunskap om förebyggande behandling och ända till krävande korrigerande tandvård, inklusive behandling av tandolyckor hos barn och utvecklingsstörningar i tänderna. Inom korrigerande tandvård av mjölktänder gör Oral även konstgjorda kronor och pulpotomier (rotbehandling av mjölktänder) med hjälp av de nyaste teknikerna.

På Oral är målet att barnet ska kunna växa upp med så friska tänder som möjligt och utan rädsla för tandvård.