Periosafe-test

Ett snabbt salivtest för att konstatera tandköttssjukdomar

Tandköttsinflammation och tändernas parodontala vävnader

Över hälften av vuxna finländare har i sin mun bakterier som orsakar tandköttssjukdomar och som leder till att tandens parodontala vävnader förstörs.

Enkelt Periosafe-test

Periosafe-testet på saliv visar läget enkelt och snabbt. På några minuter blir du 100 % säker.

Det finns en lösning på problemet.

Du behöver inte oroa dig över ett positivt testresultat. Egenvård och en omsorgsfull rengöring av tandköttsfickor, utförd av en munhygienist, samt regelbunden uppföljning löser problemet.

Periosafe nu KOSTNADSFRITT hos Oral!

Du får Periosafe-test KOSTNADSFRITT hos Oral under tiden 1.7.-30.9.2018. Testet kan utföras i samband med en tandundersökning, ett besök hos en munhygienist eller vid ett separat testbesök hos Oral.

Boka nu

Säkert och snabbt Periosafe-test

Periosafe är ett avancerat enzymtest som tas från saliv och som grundar sig på en finländsk uppfinning. Inom några minuter får du veta inflammationsrisken för tändernas stödvävnader och du kan börja åtgärda problemet.

60 % är en fortlöpande inflammation

Över 50 procent av finländarna lider av tandkötts- eller bindvävssjukdomar, ofta utan att veta om det. En inflammation orsakad av bakteriemassa och som inte behandlas kan gå djupare in i vävnaden och då är det frågan om parodontit, det vill säga en bindvävnadssjukdom. Både tandköttsinflammation och parodontit kan vara helt symptomfria. Parodontit orsakar en fortlöpande inflammation i munnen och kan slutligen leda till tandlossning.

Alla patienter löper inte samma risk för att insjukna, men för att undvika skador är det viktigt att sjukdomen diagnostiseras i ett så tidigt skede som möjligt.

Munhälsa är ett allmänt hälsotillstånd

Inflammationer i munnen inverkar även på ditt allmänna hälsotillstånd. Enligt undersökningar minskar obehandlade inflammationer fertiliteten hos både män och kvinnor och utgör en risk vid behandlingen av hjärt- och kärlsjukdomar, ledproteser, reuma och diabetes.

Expert: Periosafe hittar den dolda tandköttssjukdomen

Periosafe-behandlingsstig

Periosafe passar alla över 25 år. Testet behövs särskilt ifall det har gått lång tid sedan den föregående behandlingen eller undersökningen, om du har allmänna hälsoproblem eller om man planerar en omfattande tandvård.

1

Test

Testet utförs vid ett separat vårdbesök före tandvård eller tandundersökning. Du får inte borsta tänderna, äta något eller tugga tuggummi i en halvtimme före testet. Tänderna sköljs med renat vatten och provet testas. Resultatet fås inom fem minuter.

2

Negativt resultat

Ett negativt resultat betyder att din tandköttshälsa är god och att de parodontala vävnaderna inte håller på att förstöras.

3

Positivt resultat

Om du får ett positivt resultat lider du av en progressiv tandköttssjukdom. Du behöver inte känna oro för detta, det finns en lösning på problemet.

4

Vårdplan

Vi utarbetar en vårdplan för tandköttssjukdomen och regelbundna kontrollundersökningar för att säkerställa att sjukdomen inte framskrider. Till en början görs besöken med tre månaders intervall.

5

Uppföljning

Behandlingseffekten kan kontrolleras med ett nytt Periosafe-test 12 månader efter en aktiv behandlingsperiod.