Oral Hammaslääkärit Abp (”Oral”) övergår från de fonder som förvaltas av CapMan Buyout samt andra investerarna till Colosseum Dental Groups (”Colosseum”) ägo genom ett avtal som undertecknats den 5 oktober. Colosseum är ett Schweizbaserat företag som fokuserar på tjänster inom munhälsa och tandvård. Villkoren för företagsaffären har inte offentliggjorts.

Oral är Finlands ledande privata kedja inom munhälsa och tandvård med sina 63 tandläkarstationer och har en omsättning på närmare 100 miljoner euro. Oral har vuxit starkt sedan 2014 då bolaget övergick i de av CapMan Buyout förvaltade fondernas ägo.

Colosseum har som mål att vara Europas ledande tjänsteproducent inom munhälsa. Colosseum har över 200 tandläkarstationer i Finland, Storbritannien, Italien, Norge, Sverige, Schweiz och Danmark. Bolagets omsättning uppgår till nästan 350 miljoner euro i och med affären. Colosseum ägs av det schweiziska riskkapitalbolaget Jacobs Holding AG, vars vinstmedel går till Jacobs Foundation. Jacobs Foundation är en välgörenhetsfond, som stöder barns och ungdomars utveckling globalt.

 ”Vi är mycket nöjda med Orals utveckling och avkastningen på vår placering. Under vårt ägande har Oral expanderat avsevärt och genomfört flera utvecklingsprojekt, i synnerhet inom digitalisering av verksamheten. I dag är Oral ett av de mest utvecklade bolagen inom privat tandvård i Europa. Jag anser att Oral kompletterar Colosseum Dental Group perfekt, och såväl Colosseum som dess ägare Jacobs Holding blir utmärkta ägare till bolaget. Den nya ägaren fortsätter att stödja Orals utveckling genom att fokusera på bolagets starka sidor och genom att hjälpa bolaget att genomföra dess nuvarande utvecklingsinitiativ. Det har varit en ära att få vara en del av Orals utveckling, och jag vill tacka bolagets ledning, tandvårdsexperter samt hela personal”, säger Jan Mattlin, CapMan Buyouts partner som ansvarat för Oral som investeringsobjekt.

”Möjligheten att ansluta oss till Colosseum Dental Group är utmärkt för bolagets utveckling i framtiden. Colosseums huvudägare Jacobs Holding har förbundit sig till att långsiktigt stödja Colosseum Dental Group, så att det ska kunna uppnå sitt mål att skapa ett Europaomfattande servicebolag inom munhälsa. Detta gör det möjligt för oss i Finland att driva en utmärkt, lokal företagsverksamhet och att utveckla bolagets högklassiga tjänsteutbud till nytta för såväl våra kunder som experter inom tandvård. Det är viktigt för Oral och de anställda att den nya ägaren enbart fokuserar på tandvårdstjänster. Detta möjliggör för oss att även i fortsättningen uppfylla vår mission att förbättra våra kunders munhälsa och livskvalitet, såsom vi gjort de senaste 35 åren. Orals starka varumärke i Finland kommer att kvarstå, och vår personal och våra tandläkare har i framtiden allt bättre möjligheter att i samarbete med våra europeiska kolleger utveckla sin kompetens. Jag ser den nya ägaren som en mycket positiv möjlighet för oss att även under de kommande åren utveckla våra tjänster”, berättar Martin Forss, verkställande direktör för Oral.

”I och med Oral får vi en grupp väldigt kompetenta kolleger samt tillgång till kunnande på högsta nivå när det gäller ledning av processerna för tandvårdstjänster. Detta kunnande kommer vår övriga verksamhet i hela Europa till nytta. Vår vision om modern och högklassig munhälsovård till gagn för patienterna och de professionella inom branschen överensstämmer med Orals strategi och målen för Orals ledning. Vi är övertygade om att Oral med sitt kunnande kommer att vara till nytta för alla våra intressentgrupper”, säger Tomas Aubell, verkställande direktör för Colosseum.

Colosseum stöder Orals ledning i den fortsatta utvecklingen av bolaget, och Martin Forss och bolagets ledning fortsätter sitt arbete i bolaget efter företagsaffären. Företagsaffären planeras att träda i kraft i november 2017.

 

Information om CapMan:
 
CapMan är ett ledande nordiskt investerings- och specialiserat förvaltningsbolag. Som en föregångare inom nordisk private equity har vi aktivt utvecklat hundratals bolag och fastigheter och därmed skapat väsentligt mervärde i över 25 år. Vi sysselsätter cirka 110 private equity-experter och förvaltar fonder till ett sammanlagt värde av cirka 2,3 miljarder euro. Vi förvaltar främst kapital för våra kunders räkning, men investerar även direkt ur vår egen balans i områden där vi saknar en egen fond. Vårt mål är att förse våra investerare med attraktiv avkastning och innovativa lösningar samtidigt som vi erbjuder värdefull service för investeringspartnerskap, tillväxtorienterade företag och hyresgäster. Våra självständiga investeringspartnerskap – Buyout, Growth Equity, Real Estate, Russia, Credit och Infra – ansvarar för investeringar samt värdeskapande. CapMans tjänster inkluderar finansiering, inköpsverksamhet och fondförvaltning för både interna och externa kunder.

www.capman.com
twitter.com/CapManPE

Information om Jacobs Holding AG och Colosseum Dental Group:

Information om Colosseum Dental Group:

Bolaget Colosseum Dental Group ägs av Jacobs Holding AG och har som mål att bli den ledande tjänsteproducenten inom munhälsa och tandvård i Europa. I och med köpet av Oral Hammaslääkärit har Colosseum över 200 tandläkarstationer med 900 tandläkare i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Italien och Schweiz. Bolagets omsättning är cirka 350 miljoner euro. Colosseum Dental Group har som mål att erbjuda moderna och högklassiga tandvårdstjänster som är till nytta för patienterna, tandläkarna, de anställda och intressentgrupperna samt att kontinuerligt utvecklas och söka tillväxt.

Mer information: www.colosseumdental.com/

 

Information om Jacobs Holding AG:

Jacobs Holding är ett internationellt, Zürichbaserat riskkapitalbolag, som grundades år 1994 av entreprenören Klaus J. Jacobs. Bolagets vinst går till stiftelsen Jacobs Foundation, som hör till de världsledande välgörenhetsstiftelserna. Stiftelsen fokuserar på att stödja barns och ungdomars utveckling. Bolaget Jacobs Holding har en lång historia av långvariga investeringar, och dess mål är att bli en global marknadsledare inom respektive bransch. Bolaget har tidigare investerat i bland annat Jacobs Suchard AG och Adecco Group AG, och bland de nuvarande investeringsobjekten finns Barry Callebaut AG och Colosseum Dental Group.

Mer information: www.jacobsag.ch

 

Information om Oral:

Oral Hammaslääkärit Abp är ett finländskt servicebolag inom munhälsovård med riksomfattande verksamhet och över 1 300 experter inom branschen. Under 2016 uppgick bolagets omsättning till 81,4 miljoner euro. Oral erbjuder tandvårdstjänster på över 60 tandläkarstationer på olika håll i Finland. I koncernen ingår även Oral Hammaslaboratorio Oy.

Mer information: www.oral.fi


Kontaktpersoner

Mer information:   Jan Mattlin, Partner, CapMan Buyout jan.mattlin@capman.com +358 40 508 6406 Tomas Aubell, Chief Executive Officer, Colosseum Dental Group  tomas.aubell@colosseumdental.com +41 79 519 55 02 Martin Forss, Chief Executive Officer, Oral Hammaslääkärit Abp martin.forss@oral.fi +358 40 779 6266