Specialkunnande
  • Grundläggande tandvård
  • Keraamiset paikat ja kruunut
  • Lagning och rotfyllning
Jag står gärna till tjänst
  • Patienter med tandläkarskräck
  • Äldre patienter
Språkkunskap
  • engelska
  • finska
Enheter
  • Helsingfors, Östra centrumUtöver bastandvård arbetar jag även med keramiska fyllningar, kronor, implantatkronor, annan protetik samt bettskenor.

Jag arbetar lugnt och lyhört och arbetar gärna med patienter som har tandläkarskräck.

Jag arbetar noggrant och lyssnar alltid på patientens önskemål. Välkommen till min mottagning!