Det kan förekomma många typer av förändringar i munnens slemhinnor – bleka, röda, jämna, svullna, smärtsamma eller smärtfria. Ibland uppstår dessa förändringar i munnens slemhinnor långsamt, ibland snabbt. Avvikande fynd kan också upptäckas i käken, t.ex. som bifynd i samband med röntgenundersökning. Ofta vet en erfaren tandläkare redan utifrån en klinisk undersökning vilken typ av förändring det rör sig om, men det är bäst att ta ett vävnadsprov på de flesta mer långvariga förändringarna i munnen för att kunna vara helt säker på diagnosen.

Behandlingsprocessen

Om förändringen i slemhinnorna är liten avlägsnas den oftast helt på kirurgisk väg under lokalbedövning och hela förändringen analyseras. Om förändringen är omfattande tar man först ett mindre prov på lämpligt ställe längs med kanten så att man får med en bit frisk slemhinna att jämföra med. Avvikande fynd i skelettet undersöks med ett prov som tas på kirurgisk väg, t.ex. med en cylinderborr.

Val av behandlingsalternativ sker när diagnosen fastställts. Ibland räcker det med uppföljning, i andra fall kan även omfattande förändringar avlägsnas med t.ex. laser.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När man i samband med ett mottagningsbesök konstaterat att det behövs ett vävnadsprov.