Facebookissa on käyty keskustelua Oralin potilastietosuojaan ja toimintatapoihin liittyen. Oral Hammaslääkärit Oyj ei tietosuojalainsäädännön velvoitteiden mukaisesti yhtiönä voi julkisesti kommentoida yksittäisiin potilastietoihin tai henkilöstön työsuhteisiin liittyviä asioita.

Oral Hammaslääkärit noudattaa toiminnassaan potilastietojen käyttämiseen ja luovuttamiseen liittyvää lainsäädäntöä ja viranomaisten ohjeistuksia. Alalla on yleistä, että hammaslääkärit voivat toimia joko työsuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina suun terveydenhuollon palveluita tarjoavissa yrityksissä. Sopimusmalli määrittelee, onko hammaslääkäri vai yhtiö rekisterinpitäjä. Esim. ammatinharjoittajana toimiva hammaslääkäri on itse rekisterinpitäjä, jolloin Oral Hammaslääkärit yhtiönä luovuttaa aina ammatinharjoittajalle hänen hoitamiaan potilaita koskevan potilasrekisterin, mikäli hammaslääkäri vaihtaa työskentelypaikkaansa. Työsuhteisten hammaslääkäreiden osalta Oral Hammaslääkärit toimii yhtiönä rekisterinpitäjänä ja on vastuussa potilastietojen tietosuojasta. Lainsäädännöllisten velvoitteiden johdosta potilastietojen luovuttaminen työsuhteiselle hammaslääkärille ei ole sallittua.

Oral Hammaslääkärit suorittaa jatkuvasti riskiarvion mukaista omavalvontaa, jotta tietosuoja-asetuksen mukainen potilastietojen turvallisuus voidaan varmistaa. Tietosuoja-asetuksen mukaisesti Oral Hammaslääkärit on yhtiönä velvollinen ilmoittamaan tietosuojaviranomaiselle sekä asianosaisille kaikista tietoturvaloukkauksista. Joissakin tilanteissa tietosuoja-asetus edellyttää myös ilmoituksen tekemistä tietoturvaloukkauksen kohteena olleille potilaille. Oral Hammaslääkärit suhtautuu erittäin vakavasti potilastietosuojaan. Yhtiö selvittää aina mahdolliset tietosuojarikkomukset ja puuttuu niihin lain velvoittamalla tavalla.

Facebookissa käsitellyn yksittäistapauksen osalta yhtiön omavalvonnassa on tullut ilmi epäily potilastietosuojan vaarantumisesta, joka on parhaillaan selvityksessä. Selvityksen lopputuloksesta riippuen Oral Hammaslääkärit Oyj ryhtyy yhtiönä kaikkiin tietosuoja-asetuksen velvoittamiin toimenpiteisiin yhteistyössä tietosuojaa valvovan viranomaisen (tietosuojavaltuutetun toimisto) kanssa.

 

Oral Hammaslääkärit Oyj