Lehdistötiedote, Oral Hammaslääkärit Oyj 17.4.2015. Julkisuudessa on käyty keskustelua röntgenkuvauksen tarpeellisuudesta ja esimerkiksi sairaaloissa ja hammashoidossa tehtävien röntgenkuvausten suuresta määrästä. Yle julkaisi 9.4. verkkosivuillaan uutisen aiheesta otsikolla ”Haluaako hammaslääkäri taas kuvata? Aina ei perusteltua”.

Hammaslääketietieteellinen röntgentutkimus on keskeinen väline suun sairauksien diagnosoinnissa. Ikenien verenvuoto kertoo ientulehduksen olemassaolosta. Kovakudoksen eli hammaskiilteen ja leukaluun sisällä sijaitsevat tulehdukset eivät yleensä ole silmillä havaittavissa. ”Diagnostinen röntgenkuva koko hampaiston alueelta on tärkeä perusta sille, että suu on terve ja tulehdusvapaa”, kertoo Oral Hammaslääkärit Oyj:n säteilyn käytöstä vastaava johtaja, radiologian erikoishammaslääkäri Esko Peltonen.

Röntgenkuvauksen oikeutusarviointi – lääkäri päättää kuvaustarpeesta

Hyvien kuvantamiskäytäntöjen mukaisesti päätöksen hammasröntgenkuvan tarpeellisuudesta ja kuvausajankohdasta tekee aina potilasta hoitava hammaslääkäri kliinisen tutkimuksen yhteydessä. Suun terveys on osa yleisterveyttä, johon hammaslääkäri myös perehtyy potilaskohtaisesti.

Suun tulehdukset uhka yleisterveydelle

Oireetonta hammastulehdusta ei itse voi huomata. Oireeton sekä esimerkiksi nuhakuumeen yhteydessä oireilevaksi muuttunut hammastulehdus kylvää bakteereita verenkiertoon. Suun tulehdukset voivat heikentää yleissairauden, kuten reuman ja diabeteksen hoitoennustetta. Ne voivat altistaa sydän- ja verisuonisairauksille sekä suurentaa mm. sydän- ja aivoinfarktin riskiä. Rikkinäiset hampaat aiheuttavat tulehdusvaaran esimerkiksi elimistöön asetettavalle keinonivelelle tai sydämen läppäproteesille, ja ne on siksi hoidettava ennen sairaalahoitoa vaativia leikkauksia.

”On tärkeää diagnosoida ja hoitaa bakteeritulehdukset, jotka tarpeettomasti kuormittavat ihmisen puolustusjärjestelmää. Hammaslääkärin tekemässä hammastarkastuksessa ja tarvittaessa tätä täydentävässä hammasröntgenkuvassa oireeton tulehdus on yleensä kuitenkin havaittavissa sekä myös hoidettavissa”, Esko Peltonen arvioi kuvantamisen merkitystä potilaan kokonaisterveyden kannalta.

Hammasröntgenin säteilymäärä vähäinen

Hammasröntgentutkimuksista saatava säteilymäärä ei ole peruste jättää hammaslääkärin arvion mukaan tarpeellista röntgenkuvausta toteuttamatta. Säteilyturvakeskuksen säteilytoiminnan valvontaosaston johtaja Eero Kettunen kertoo 9.4. Uuden Suomen haastattelussa, että Euroopan sisäisellä lentomatkalla voi altistua yhtä suurelle säteilyannokselle kuin hampaiden röntgenkuvauksessa.

Terveyden ylläpitäminen säännöllisin tarkastuksin

Suun terveyden ylläpitäminen hyvällä suuhygienialla sekä säännöllisillä hammaslääkärin tarkastuksilla on erittäin tärkeää myös yleisterveyden kannalta. Tarkastuksessa hammaslääkäri määrittelee aina yksilöllisesti myös mahdollisen röntgenkuvauksen tarpeen.  ”Hammaslääkäri on paras suun terveytesi asiantuntija”, vahvistaa myös erikoishammaslääkäri Esko Peltonen.

 

Lisätietoja:

Oral Hammaslääkärit Oyj
Esko Peltonen, säteilyn käytöstä vastaava johtaja, radiologian erikoishammaslääkäri, puh. 040 708 8554


Kuvat

Esko Peltonen, säteilynkäytöstä vastaava johtaja, radiologian erikoishammaslääkäri Oral Hammaslääkärit Oyj.
Oireettomalla 35-vuotiaalla naispotilaalla diagnosoitiin röntgenkuvan perusteella paikkausta vaativa kariesleesio sekä hammasjuuren kärkialueen tulehdus.
Oral Hammaslääkärit Oyj noudattaa röntgenkuvauksessa aina oikeutusarviointia, jossa hammaslääkäri päättää kliinisen tutkimuksen yhteydessä röntgenkuvan tarpeellisuudesta ja kuvausajankohdasta.