Harva tulee ajatelleeksi, että suun kunto voi vaikuttaa ratkaisevasti leikkausten onnistumiseen. Tekonivelleikkaukset ovat yksi yleisimmistä sairaalassa tehtävistä leikkauksista ja Suomessa tehdään vuosittain kymmeniä tuhansia tekonivelleikkauksia, joista yleisimpiä ovat polven ja lonkan leikkaukset. Tekonivel on elimistölle vieras esine, johon bakteerit hakeutuvat herkästi. Tulehdus hampaissa tai suussa altistaa tekonivelinfektioille ja kasvattaa leikkaukseen liittyvien riskien määrää. Hoidettu suu parantaa leikkauksen jälkeistä ennustetta monta vuotta tekonivelen asettamisen jälkeenkin.

Hoitamaton suun tulehdus voi pahimmillaan vaarantaa koko leikkauksen. Suussa muhiva tulehdus voi syöttää verenkiertoon bakteereita, minkä vuoksi suun tulehdukset olisi erittäin tärkeää hoitaa kuntoon hyvissä ajoin ennen leikkausta. Suun tulehduksettomuuden varmistamiseen tarvitaan huolellinen kliininen tutkimus, tuoreet röntgenkuvat ja leikkausaikataulun huomioiva hoitosuunnitelma.

”Tulehdus suussa kasvattaa infektioriskiä ja voi näin ollen haitata myös leikkauksesta paranemista. Tekonivelleikkauksen jälkeen tulehdus voi aiheuttaa sen, että bakteerien määrä veressä kasvaa, minkä vuoksi niitä kulkeutuu myös leikatulle alueelle ja tarttuu tekoniveleen. Potilas, joka haluaa pitää tekonivelensä ja varmistaa leikkauksen onnistumisen, satsaa myös suun terveyteen”, selventää kliinisen hammashoidon erikoishammaslääkäri Eva Siren.

Tyypillisiä suun tulehduksia, jotka pitäisi hoitaa kuntoon ennen leikkausta, ovat ientulehdukset, juurikanavatulehdukset ja -infektiot, tulehdus puhkeamattoman tai osittain puhjenneen hampaan ympärillä ja limakalvon tulehdukset. Huomiota vaativat myös vanhat huonosti istuvat proteesit.

”Potilaan limakalvot tulisi tarkistaa erityisesti silloin, kun potilaalla on taipumusta laajoihin aftoihin tai yleissairaus, johon kuuluu limakalvomuutoksia. Jos limakalvoissa havaitaan muutos, ne pitäisi hoitaa oireettomiksi ennen leikkausta. Hammaslääkärin vastuulla on muistuttaa potilasta tästä. Myös suuhygienistin pitää huomauttaa asiasta potilaalle ja hammaslääkärille”, kertoo Siren.

Hampaatontakin suuta pitää hoitaa

Suun terveys ei liity pelkästään hampaisiin.

”Myös hampaaton suu pitää hoitaa kuntoon ennen leikkausta. Limakalvo pitää tarkistaa kliinisesti ja suu olisi hyvä röntgenkuvata”, Siren jatkaa.

Röntgenkuva kuuluu aina leikkausta edeltävään perusteelliseen suun ja hampaiden tutkimukseen. Sen avulla voidaan tarkistaa, ettei limakalvon alla muhi mitään sairautta.

”On erityisen tärkeää, että leikkaukseen menevän potilaan lääkäri ja hammaslääkäri keskustelevat keskenään potilaan suun terveydestä.”

Jos leikkaus ei ole kiireellinen, hammaslääkäri ja lääkäri voivat sopia yhdessä aikataulun, jonka puitteissa suu hoidetaan kuntoon.

”Kiireellisissä leikkaustapauksissa hampaita joudutaan pahimmillaan jopa poistamaan, mikäli suun terveydestä ei ole pidetty huolta ja suussa muhii tulehdus. Korvaava ratkaisukin löytyy. Teemme saneerauksen niin, ettei sitä hymyssä huomaa”, korostaa Siren.

Jatkuva tulehdus vanhentaa ja voi pahimmillaan viedä jopa hengen

Tekonivelleikkauksen lisäksi suun tulehdukset vaikuttavat muihinkin sairauksiin. Esimerkiksi diabetestä, reumatauteja ja sydänsairauksia sairastaville ei ole hyväksi, että suussa on jatkuva tulehdus.

”Jatkuva tulehdus vanhentaa, eikä ole missään tapauksessa kenellekään edullista”, korostaa Siren.

Suun infektiot kannattaa hoitaa kuntoon ajoissa. Tällöin yleisterveydenhoidon takia ei jouduta tekemään radikaaleja hampaanpoistoja ja suunsaneerauksia. Jos niihin kuitenkin joudutaan, poistetut hampaat voi korvata.

Hoitamattomissa hammasperäisissä infektioissa, joiden takia potilas joutuu sairaalahoitoon, kuolleisuus on jopa 20 – 30 prosenttia.*

”Hammasperäiset infektiot ovat vakavia jo siitäkin syystä, että suu sijaitsee lähellä hengitysteitä ja aivoja”, muistuttaa Siren.

 

*Lähde Käypä hoito -suositukset http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50090


Kuvat