Oral Hammaslääkärit Oyj:n (”Oral") omistus siirtyy CapMan Buyoutin hallinnoimien rahastojen ja muiden sijoittajien omistuksesta 5.10. allekirjoitetulla sopimuksella Colosseum Dental Groupin (”Colosseum”) omistukseen. Colosseum on sveitsiläispohjainen suunterveyden ja hammashoidon palveluihin keskittyvä yritys. Yrityskaupan ehtoja ei ole julkistettu.

Oral on Suomen johtava yksityinen suunterveyden ja hammashoidon palveluiden ketju, jolla on valtakunnallisesti 63 hammaslääkäriasemaa, joiden liikevaihto lähenee 100 MEur:oa. Oral on kasvanut voimakkaasti vuoden 2014 jälkeen yhtiön siirryttyä CapMan Buyoutin hallinnoimien rahastojen omistukseen.

Colosseumin tavoite on olla Euroopan laajuisesti johtava suunterveydenhoidon palveluiden palveluntarjoaja omistamiensa yhtiöiden kautta. Colosseumilla on yli 200 hammaslääkäriasemaa Suomen lisäksi Iso-Britanniassa, Italiassa, Norjassa, Ruotsissa, Sveitsissä ja Tanskassa. Yhtiön liikevaihto nousee lähes 350 MEur:oon kaupan toteutumisen myötä. Colosseumin omistaa sveitsiläinen pääomasijoittajayhtiö Jacobs Holding AG, jonka ainoa edunsaaja on kansainvälinen lasten ja nuorten kehittymistä tukeva Jacobs Foundation -hyväntekeväisyyssäätiö.

”Olemme hyvin tyytyväisiä Oralin kehitykseen ja sijoituksemme tuottoon. Omistajuutemme aikana Oral on laajentunut merkittävästi ja toteuttanut monia kehitysprojekteja etenkin toimintojensa digitalisoinnissa. Oral on tänä päivänä yksi kehittyneimmistä hammashoidon palveluyhtiöistä Euroopassa. Oral sopii mielestäni erinomaisesti osaksi Colosseum Dental Groupia ja yhtiö saa loistavan omistajan niin Colosseumista kuin sen omistavasta Jacobs Holdingista. Uusi omistaja jatkaa Oralin tukemista sen jatkokehityspolulla kasvattaen edelleen yhtiön vahvuuksia ja tukien yhtiötä sen olemassa olevien kehitysaloitteiden toteuttamisessa. On ollut kunnia olla osa Oralin kehitystä ja haluan vilpittömästi kiittää yhtiön johtoa sekä sen hammashoidon ammattilaisia samoin kuin yhtiön koko henkilökuntaa“, sanoo Jan Mattlin, Oralista sijoituskohteena vastannut CapMan Buyoutin partneri.

“Olemme erittäin iloisia mahdollisuudesta liittyä Colosseum Dental Groupiin. Colosseumin pääomistaja Jacobs Holding on sitoutunut pitkäaikaisella mandaatilla Colosseum Dental Groupin tukemiseen sen tavoitteessa luoda Europan laajuinen johtava suunterveydenhoidon palveluyhtiö. Tämä mahdollistaa meille Suomessa erinomaisen paikallisen yritystoiminnan ja yhtiön laadukkaan palvelutarjonnan kehittämisen niin asiakkaiden kuin hammashoidon ammattilaistenkin hyödyksi. Uuden omistajan keskittyminen pelkästään hammashoitopalveluihin on Oralille ja sen henkilökunnalle erittäin tärkeä asia. Se mahdollistaa meille edelleen missiomme toteuttamisen Suomessa asiakkaidemme suunterveyden ja elämänlaadun parantamisesta, kuten olemme tehneet jo viimeiset 35 vuotta. Oralin vahva brändi säilyy Suomessa ja henkilökunnallamme ja hammaslääkäreillämme on tulevaisuudessa edelleen paremmat mahdollisuudet kasvattaa osaamistaan yhteistyössä eurooppalaisten kollegoidemme kanssa. Näen uuden omistajuuden erittäin positiivisena mahdollisuutena palveluidemme kehittämiselle tulevinakin vuosina”, kertoo Martin Forss, Oralin toimitusjohtaja.

“Oralin mukana saamme paitsi ryhmän erittäin osaavia kollegoja kuin myös avaamme pääsyn etulinjan osaamiseen hammashoidon palveluiden prosessien edistyksellisessä johtamisessa. Tätä osaamista voimme levittää Euroopan laajuisesti muiden yhtiöidemme hyödyksi. Visiomme modernista korkealaatuisesta suunterveydenhoidosta potilaiden ja alan ammattilaisten hyödyksi kohtaa erinomaisesti Oralin strategian ja johdon tavoitteet. Olemme varmoja, että Oralin ja sen osaamisen liittäminen yhtiöömme hyödyttää tulevaisuudessa kaikkia sidosryhmiämme”, sanoo Tomas Aubell, Colosseumin toimitusjohtaja.

Colosseum tukee Oralin johtoa yhtiön edelleen kehittämisessä ja Martin Forss ja yhtiön johto jatkavat työtään yhtiössä yrityskaupan toteutumisen jälkeen. Yrityskauppa astuu suunnitelman mukaan voimaan marraskuussa 2017.

 

 

Tietoja CapManistä:

CapMan
CapMan on johtava pohjoismainen sijoitus- ja erikoistunut varainhoitoyhtiö. Olemme aktiivisesti kehittäneet satoja yhtiöitä ja kiinteistöjä ja luoneet merkittävää arvoa yli 25 vuotta yhtenä pääomasijoitusalan edelläkävijöistä Pohjoismaissa. Palveluksessamme on noin 110 pääomasijoittamisen ammattilaista ja hallinnoimme yhteensä noin 2,3 miljardin euron pääomia pääosin asiakkaidemme, eli sijoittajien, puolesta mutta myös suorina sijoituksina omasta taseestamme alueilla, joilla meillä ei ole aktiivista rahastoa. Tavoitteenamme on tarjota houkuttelevia tuottoja ja innovatiivisia ratkaisuja sijoittajille sekä lisäarvoa tuottavia palveluja ammattimaisille sijoitustoiminnan partnershipeille, kasvuhakuisille yrityksille sekä kiinteistöjen vuokralaisille. Sijoitusstrategiamme kattavat yritysostot (Buyout), kasvusijoittamisen (Growth Equity), kiinteistösijoittamisen (Real Estate), sijoitukset Venäjälle (Russia), velkasijoitukset (Credit) ja infrastruktuuri (Infra). Palveluliiketoimintaamme kuuluvat muun muassa varainhankinnan, hankinta- ja ostotoiminnan sekä rahastojen hallinnoinnin palvelut.

www.capman.fi
twitter.com/CapManPE

 

Tietoja Colosseum Dental Groupista ja Jacobs Holding AG:stä:

Tietoja Colosseum Dental Groupista:

Colosseum Dental Groupin on kokonaan Jacobs Holding AG :n omistama yhtiö, jonka tavoitteena on saavuttaa Euroopan laajuisesti johtava asema laadukkaiden suunterveydenhoidon ja hammaslääkäripalveluiden tarjoajana. Oral Hammaslääkäreiden hankinnan myötä Colosseumilla on yli 200 hammaslääkäriasemaa, joilla työskentelee 900 hammaslääkäriä valtakunnallisesti Suomessa,  Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Iso-Britanniassa, Italiassa ja Sveitsissä. Yhtiön liikevaihto on noin 350 MEur:oa. Colosseum Dental Groupin tavoitteena on tarjota moderneja ja laadukkaita hammashoidon palveluita potilaiden, hammaslääkäreiden, henkilöstön ja sidosryhmien hyväksi hakien jatkuvaa kasvua ja kehitystä.

Lisätietoja: www.colosseumdental.com

 

Tietoja Jacobs Holding AG:sta:

Jacobs Holding on vuonna 1994 yrittäjä Klaus J. Jacobsin perustama kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö, joka sijaitsee Zürichissä. Yhtiön ainoa taloudellinen edunsaaja on Jacobs Foundation –säätiö, joka kuuluu maailman johtaviin hyväntekeväisyyttä harjoittaviin säätiöihin. Säätiö keskittyy lasten ja nuorten kehittymisen tukemiseen. Jacobs Holding –yhtiöllä on vakiintunut historia pitkäaikaiseen sijoittamiseen tavoitteenaan saavuttaa maailman laajuinen  markkinajohtajuus kulloisellakin alalla. Yhtiön aiempia sijoituksia ovat mm. Jacobs Suchard AG ja Adecco Group AG, nykyisiin sijoituksiin kuuluvat Barry Callebaut AG ja Colosseum Dental Group.

Lisätietoja osoitteesta: www.jacobsag.ch

 

Tietoja Oralista:                    

Suomalainen Oral Hammaslääkärit Oyj on valtakunnallisesti toimiva suunterveydenhoidon palveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu yli 1300 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 81,4 miljoonaa euroa. Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita yli 60 hammaslääkäriasemalla eri puolella Suomea. Konserniin kuuluu myös Oral Hammaslaboratorio Oy.

Lisätietoja osoitteesta: www.oral.fi


Yhteyshenkilöt

Lisätietoja antavat: Jan Mattlin, Partner, CapMan Buyout jan.mattlin@capman.com +358 40 508 6406 Tomas Aubell, Chief Executive Officer, Colosseum Dental Group tomas.aubell@colosseumdental.com +41 79 519 55 02 Martin Forss, Chief Executive Officer, Oral Hammaslääkärit Oyj martin.forss@oral.fi +358 40 779 6266