Oral Hammaslääkärit Oyj teetti Innolink Research Oy:llä kevään 2012 aikana asiakastyytyväisyys- sekä brändipositiointitutkimuksen liiketoimintansa ja asiakaspalvelunsa edelleen kehittämisen pohjaksi. Tutkimukset toteutettiin kolmen viikon ajanjaksoilla Oralin kaikissa toimipisteissä perinteisenä lomakekyselytutkimuksena (vastanneita asiakkaita 1797 kpl) sekä yrityskuvan asemoinnin osalta verkkopaneelitutkimuksena (vastaajamäärä 1000 kpl). Bränditutkimukseen vastanneista 28 % mainitsi käyttäneensä Oral Hammaslääkäreiden palveluita.

Oral Hammaslääkärit on paneelitutkimuksen mukaan hammasterveyspalvelualan tunnetuin ja arvostetuin yritys Suomessa sekä spontaanin että avustetun tunnettuuden osalta. Oralin avustettu tunnettuus on valtakunnallisesti 67 % muiden alan toimijoiden jäädessä yhteensä 33%:n tunnettuustasolle. Oralin tunnettuus on vahvinta Etelä-Suomessa ja heikointa Itä-Suomessa.

Oral Hammaslääkäreiden arvostus ja positiivinen maine on niin ikään korkea muihin alan yrityksiin verrattuna – jopa 92 % vastaajista pitää Oralin mainetta erittäin tai melko hyvänä. Eniten kriittisiä näkemyksiä vastaajissa herätti yksityisen hammashoidon hintataso. Oralin palvelukokemuksen laatu ja hinta ovat kuitenkin tutkimuksen perusteella vastaajien mielestä tasapainossa. Oralin palveluita käyttäneet vastaajat arvioivat Oral-brändiä myönteisemmin kuin pelkän mielikuvan perusteella kyselyyn vastanneet. Tutkimus osoittaa, että Oralin asiakaslupaukset onnistutaan lunastamaan myös käytännössä hyvällä asiakaspalvelulla ja laadukkaalla hoitokokemuksella.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n asiakkaat erittäin tyytyväisiä palvelukokemukseensa: asiakasuskollisuus yli 90 %

Oralin omat asiakkaat arvioivat asiakastyytyväisyystutkimuksessa Oralin palveluiden onnistuneimmiksi tekijöiksi ystävällisen asiakaspalvelun ja hoidon asiantuntevuuden. Molemmat osa-alueet ovat vastaajien mielestä myös kaikkein tärkeimpiä hammashoitopalveluiden valintakriteereitä.

Jatkuvan hoitosuhteen ja määräaikaiskutsut hammastarkastukseen koki Oralin asiakkaista 87 % joko erittäin tai melko tärkeäksi. Myös asiakastyytyväisyystutkimuksessa lähes 60 % vastaajista kokee Oralissa hinnan ja hoidosta saamansa hyödyn olevan tasapainossa.

Kokonaisuutena Oralin asiakkaista 85 % arvioi saamiensa palveluiden olevan laadultaan joko erinomaisia tai erittäin hyviä. Asiakasuskollisuus on tutkimuksen mukaan hyvällä tasolla, yli 90 % vastanneista asiakkaista haluaa jatkossakin käyttää Oralin hammashoitopalveluita ja 87 % olisi valmis suosittelemaan niitä myös tuttavilleen.

Eniten kehitettävää vastaajat kokivat olevan aikataulujen pitävyydessä ja sopivan ajan varaamisessa haluamalleen hammaslääkärille. Asiakkaista 60 % ei ole käyttänyt Oralin verkkoajanvarauspalvelua. Palvelun ja sen käytön tehostaminen on tulevaisuuden kehityskohde. Oral Hammaslääkäreiden suurin haaste on kuitenkin asiakastyytyväisyystutkimuksen tulosten valossa ylläpitää jatkossakin yhtä korkea asiakastyytyväisyyden taso.

Toiminnan jatkuva kehittäminen asiakkaan palvelukokemuksen parantamiseksi hammashoidon palveluketjun joka vaiheessa on Oral Hammaslääkäreiden liiketoiminnan strategian ydin. Oralin toimipisteiden sijainti on keskeinen ja aukioloajat joustavat palvelun saatavuuden varmistamiseksi. Oralin hammaslääkäriasemat palvelevat asiakkaitaan kaikissa suun ja hampaiden terveyteen liittyvissä tarpeissa vaativista kirurgisista toimenpiteistä esteettiseen hammashoitoon.

Lisätietoja:
Martin Forss, toimitusjohtaja, puh. 040 779 6266
Anna-Maria Mäkelä, liiketoimintajohtaja, puh. 050 404 4950
(sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oral.fi)
Lisätietoja myös osoitteesta: www.oral.fi

Oral Hammaslääkärit Oyj (www.oral.fi) on Suomen tunnetuin ja arvostetuin (Innolink 2012) hammasterveyspalveluyhtiö, jonka työyhteisöön kuuluu noin 700 alan ammattilaista. Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 46,3 miljoonaa euroa.

Oral tarjoaa hammasterveyspalveluita 26 hammaslääkäriasemalla Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Järvenpäässä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä, Vihdin Nummelassa, Porissa, Seinäjoella, Tampereella, Torniossa, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla. Oral Hammaslaboratorio Oy palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti kaikissa hammasteknisissä töissä.