Tyytymätön hoitoon?

Jos olet tyytymätön hoitoon, jätäthän meille ensimmäiseksi asiakaspalautteen tai reklamaation tämän lomakkeen kautta. Asian käsittely etenee aina ensin reklamaation tai asiakaspalautteen kautta.

Asiakaspalautteesi tai reklamaatiosi käsitellään hoitavan asiantuntijan, toimipisteen asemavastaavan sekä tarvittaessa lääketieteellisen johdon kanssa. Jos asiakaspalautteen tai reklamaation käsittelyssä ei päästä yhteisymmärrykseen, on sinulla mahdollisuus tehdä asiasta kirjallinen muistutus. Lisätietoa muistutuksesta löydät Valviran sivuilta. Jos hoitoa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajaneuvontaan ja kuluttajariitalautakuntaan.

Potilasasiamies

Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • auttaa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko. Potilasasiamies ei käsittele asiakaspalautteita tai reklamaatioita.

Oralin potilasasiamiehenä toimii Jaana Rask ja Pia Taimi. Tavoitat heidät sähköpostilla osoitteesta potilasasiamies@oral.fi. Voit myös jättää soittopyynnön potilasasiamiehelle asiakaspalveluumme numeroon 010 400 3400.