Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on oltava potilasasiamies, joka antaa tietoa potilaan oikeuksista ja toimii hänen oikeuksiensa edistämiseksi.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • auttaa ja ohjata potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • tiedottaa potilaan oikeuksista
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa muistutuksen tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä
  • toimia muutenkin potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin eikä siihen, onko hoidossa tapahtunut potilasvahinko.

Oralin potilasasiamiehenä toimii Pia Taimi. Pian tavoitat sähköpostitse osoitteesta pia.taimi@oral.fi tai puhelimitse numerosta 046 922 3067.

Tyytymätön hoitoon? Toimintaohjeet

Jos olet tyytymätön hoitoon, toivomme että jätät meille ensin reklamaation tämän lomakkeen kautta.

Sinulla on myös mahdollisuus tehdä asiasta kirjallinen muistutus, mikäli asian selvittäminen reklamaation kautta ei tuota tulosta. Lisätietoa Aluehallintoviraston sivuilta.

Jos hoitoa koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttajana voit saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.