Tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, toimintakertomus, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on myös tarkastettava konsernitilinpäätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen vuositilinpäätöksen yhteydessä. Tilintarkastaja raportoi pääasiassa tarkastusvaliokunnan kautta ja ainakin kerran vuodessa koko hallitukselle.

Yhtiöjärjestyksen mukaan Oral Hammaslääkärit Oyj:llä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan, jonka toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Vuonna 2012 päävastuullisena tilintarkastajana toimi Martin Grandell. Yhtiökokous 2013 valitsi PWC:n tilintarkastajaksi myös tilikaudelle 2013. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Martin Grandell. Tilintarkastajayhteisö kilpailutetaan seitsemän vuoden välein.

Tilintarkastuspalkkio vuodelta 2012 oli 60.000 (47.000 vuonna 2011) euroa. Muista tilintarkastustoimeksiannoista maksettiin 5.000 (7.000) euroa ja muista palveluista 20.000 (21.000) euroa. Tilintarkastajien palkkiot olivat yhteensä 85.000 (75.000) euroa.