Oral Hammaslääkärit Oyj:n julkinen sisäpiiri

Oral Hammaslääkärit Oyj:n julkiseen sisäpiiriin kuuluvat yhtiön hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, johtoryhmä, tilintarkastaja sekä hallituksen ja toimitusjohtajan varahenkilöt. Sisäpiirirekisteri löytyy tästä

Oral Hammaslääkärit Oyj:n sisäpiirin kaupankäyntisääntö
Oral Hammaslääkärit Oyj:n sisäpiiriin kuuluva ei saa käydä yhtiön osakkeilla kauppaa kolmea viikkoa ennen yhtiön säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvien taloustietojen julkistamista. Muuna aikana sisäpiiriin kuuluva on velvollinen tarkastamaan yhtiön toimitusjohtajalta, voiko hän käydä yhtiön osakkeella kauppaa. (14.6.2012 asti hiljainen kausi oli kaksi viikkoa.)

Sisäpiirirekisteri