CapManin hallinnoimien rahastojen tekemä julkinen ostotarjous

CapManin hallinnoimat rahastot ilmoittivat 14.4.2014 tekevänsä julkisen ostotarjouksen kaikista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista hintaan 6,40 euroa osakkeelta. Tarjouksentekijä on ilmoittanut, että ostotarjousaika alkaa 25.4.2014 ja päättyy 16.5.2014, ellei tarjousaikaa jatketa.

Tarjoushinta sisältää

  • noin 9,0 prosentin preemion tarjouksen julkistamista edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin NASDAQ OMX Helsingissä nähden
  • noin 18,5 prosentin preemion tarjouksen julkistamista edeltäneen kuuden (6) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsingissä nähden ja
  • noin 25,7 prosentin preemion tarjouksen julkistamista edeltäneen kahdentoista (12) kuukauden ajanjakson kaupankäyntimäärillä painotettuun keskikurssiin NASDAQ OMX Helsingissä nähden.

Yhtiön hallitus on riippumattomien jäsenten valmistelusta ja esittelystä arvioinut ostotarjousta ja suhtautuu siihen myönteisesti.

Hallitus tulee riippumattomien jäsenten valmistelusta suorittamaan kokonaisarvioinnin ja antamaan arvopaperimarkkinalain 11 luvun 13 §:n mukaisen lausunnon ostotarjouksesta viipymättä tarjouksentekijän tarjousasiakirjan julkistamisen yhteydessä tai välittömästi sen jälkeen. Tarjouksentekijä on julkistanut ostotarjousta koskevan tarjousasiakirjan 24.4.2014.

Tulevan lausuntonsa tueksi Yhtiön hallitus on antanut toimeksiannon Ernst & Young Oy:lle Fairness Opinion -lausunnon laatimisesta hallitukselle koskien Tarjoushinnan kohtuullisuutta taloudellisessa mielessä Yhtiön kaikkien osakkeenomistajien kannalta.

 Aikataulu

Tapahtuma
Välimiesoikeuden määrääminen asiassa Renideo Holding Oy/Oral Hammaslääkärit Oyj:n muut osakkeenomistajat (Asia Nr. L3/2014) 15.8.2014
CapManin hallinnoimien rahastojen ilmoitus tehdä julkinen ostotarjous kaikista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista 14.4.2014
Tarjousasiakirjan julkistus 24.4.2014
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen lausunto julkisesta ostotarjouksesta 25.4.2014
Ostotarjouksen tarjousaika 25.4. – 16.5.2014
Ostotarjouksen alustavan tuloksen julkistus (arvioitu) 19.5.2014
Ostotarjouksen lopullisen tuloksen julkistus (arvioitu) 21.5.2014
Renideo Holding Oy:n ilmoitus ostotarjouksen jatkumisesta 16.5.2014
Ostotarjouksen tarjousajan jatkuminen 17.5. – 30.5.2014
Renideo Holding Oy:n ilmoitus ostotarjouksen jatkumisesta 30.5.2014
Ostotarjouksen tarjousajan jatkuminen 31.5. – 13.6.2014

Materiaalit

Ostotarjouksen ehdot
Tarjousasiakirja
Oral Hammaslääkärit Oyj osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2014 

Oral Hammaslääkärit Oyj:n tiedotteet

15.8.2014

Välimiesoikeuden määrääminen asiassa Renideo Holding Oy/Oral Hammaslääkärit Oyj:n muut osakkenomistajat (Asia Nr. L3/2014)

Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan tiedote ja lausumapyyntö, Renideo Holding Oy:n hakemus välimiesmenettelyn aloittamiseksi, Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan säännöt.

14.4.2014
CapManin hallinnoimat rahastot ovat ilmoittaneet tekevänsä julkisen ostotarjouksen kaikista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista

24.4.2014
Renideo Holding Oy:n julkinen ostotarjous Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista alkaa 25.4.2014

25.4.2014
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen lausunto Renideo Holding Oy:n julkisesta ostotarjouksesta

16.5.2014
Renideo Holding Oy on ilmoittanut jatkavansa julkisen ostotarjouksen tarjousaikaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista 30.5.2014 saakka

30.5.2014
Renideo Holding Oy on ilmoittanut jatkavansa julkisen ostotarjouksen tarjousaikaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista 13.6.2014 saakka 

3.6.2014
Renideo Holding Oy on ilmoittanut korottavansa Oral Hammaslääkärit Oyj:n ostotarjouksessa maksettavaa osakkeiden tarjoushintaa

6.6.2014
Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita koskevan ostotarjouksen tarjousasiakirjan täydennys

6.6.2014
Täydennys Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallituksen lausuntoon Renideo Holding Oy:n julkisesta ostotarjouksesta

11.6.2014
Oral Hammaslääkärit Oyj: Renideo Holding Oy toteuttaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista tehdyn ostotarjouksen

24.6.2014
Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista tehdyn julkisen ostotarjouksen toteuttamiskaupat on suoritettu

24.6.2014
Kutsu  Oral Hammaslääkärit Oyj:n ylimääräiseen hallituksen kokoukseen

Renideo Holding Oy:n (CapManin hallinnoimat rahastot) tiedotteet

14.4.2014
CapManin hallinnoimat rahastot tekevät julkisen ostotarjouksen kaikista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista 

24.4.2014
Renideo Holding Oy:n julkinen ostotarjous Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista alkaa 25.4.2014

29.4.2014
Renideo Holding Oy:n tarjousasiakirjan täydennys

16.5.2014
Renideo Holding Oy jatkaa julkisen ostotarjouksen tarjousaikaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista 30.5.2014 saakka

30.5.2014
Renideo Holding Oy jatkaa julkisen ostotarjouksen tarjousaikaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista 13.6.2014 saakka 

3.6.2014
Renideo Holding Oy korottaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n ostotarjouksessa maksettavaa osakkeiden tarjoushintaa

5.6.2014
Renideo Holding Oy:n tarjousasiakirjan täydennys 

11.6.2014
Renideo Holding Oy toteuttaa Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista tehdyn ostotarjouksen

16.6.2014
Renideo Holding Oy:n Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen alustava tulos 

24.6.2014
Renideo Holding Oy:n Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeista tekemän julkisen ostotarjouksen toteuttamiskaupat on suoritettu 

3.7.2014
Renideo Holding Oy jättänyt hakemuksen välimiesoikeudelle Oral Hammaslääkärit Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastusprosessin aloittamiseksi