Suun ja hampaiden terveyspalvelujen markkina on Suomessa Oralin arvioiden mukaan yli miljardi euroa.Siitä hieman alle puolet muodostuu julkisista ja hieman yli puolet yksityisistä palveluista.Suomalaisista aikuisista noin puolet käyttää yksityisiä hammaslääkäripalveluita. Yksityisillä hammaslääkäriasemilla tehdään enemmän vaativia erikoistoimenpiteitäkuin julkisella sektorilla, jossa hoito on keskittynyt hammasterveyden peruspalveluihin.

Markkinoiden koossa tai palveluiden jakaumassa eiole tapahtunut suuria muutoksia viime vuosina. Yksityinen sektori on kuitenkin kasvamassa hieman julkista sektoria nopeammin. Tämä johtuu sekä julkisen terveydenhuollon vaikeuksista vastata palvelujen määrälliseen tarpeeseen että vaativien hoitojen kysynnän kasvusta. Vaativien hoitojen kysyntää lisäävät väestön ikääntyminen, hoitomuotojen kehittyminen ja suun terveydelle asetettujen vaatimusten sekä kansalaisten ostovoimankasvu. Ymmärrys suun terveyden vaikutuksesta yleiseen terveydentilaan ja kroonisiin sairauksiin sekäkiinnostus suun terveyteen liittyviin ulkonäkökysymyksiin siirtävät hoidon painopistettä ennaltaehkäisevään suuntaan.

Taloudelliset suhdanteet näkyvät myös suun ja hammasterveydenpalveluiden kysynnässä mutta eivät yhtävoimakkaasti kuin monilla muilla aloilla. Epävarmassa taloustilanteessa siirretään usein vaativien ja kalliidenhoitojen aloittamista. Epävarmuus saattaa vähentää myös esteettisten hoitojen kysyntää. Oralissa hampaidenvalkaisuhoitojen kysyntä kuitenkin kasvoi vuonna 2013.

Suu- ja hammasterveyspalveluiden kysynnän kasvun hidastuminen on lisännyt kilpailua ja vähentänyt hammaslääkäripulaa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa kasvukeskuksissa. Alueelliset erot ovat kuitenkinpysyneet suurina. Erikoishammaslääkäreitä on koko Suomessa edelleen liian vähän.

Yksityiset hammaslääkäripalvelut koostuvat Suomessa suurelta osin yksittäisistä hammaslääkäriasemista jayksittäisten ammatinharjoittajien vastaanotoista. Myös moni terveyskeskuksessa työskentelevä hammaslääkäri toimii sivutoimisesti yksityishammaslääkärinä. Hammaslääkäriliiton selvityksen mukaan noin 45 prosenttia hammaslääkäriasemista on yhden hammaslääkärinvastaanottoja. Yli 10 hammaslääkärin vastaanottoja on alle viisi prosenttia.

Ketjuuntuminen on kuitenkin lisääntymässä. Kolmensuurimman suun ja hampaiden terveyspalveluja tuottavanyhtiön yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2013 oli arviolta noin 15 prosenttia. Hammaslääkäriasemista noin viidennes kuuluu johonkin valtakunnalliseen ketjuun.

(Toukokuu 2014)