Oral Hammaslääkärit Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2012

Tämä selvitys on Oral Hammaslääkärit Oyj:n tarkastusvaliokunnan ja hallituksen käsittelemä ja laadittu toimintakertomuksesta erillisenä kertomuksena. Oral Hammaslääkärit Oyj:n tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on tarkastanut, että selvitys on annettu ja että sen taloudelliseen raportointiprosessiin liittyvien sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestelmien pääpiirteittäinen kuvaus on yhdenmukainen tilinpäätöksen kanssa.
Tämä selvitys on saatavissa Oral Hammaslääkärit Oyj:n internet-sivuilta kohdasta ”Yhtiö -> hallinto”.

Oral Hammaslääkärit Oyj (jäljempänä myös Oral tai yhtiö) noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia kokonaisuudessaan.

Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmä perustuvat yhtiökokouksen, hallituksen ja sen perustamien valiokuntien sekä toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän muodostamaan kokonaisuuteen.

1. HALLITUS

Hallituksen tehtävänä on yhtiön toimivan johdon ohjaus ja valvonta. Hallituksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen lainsäädäntöä. Erityisesti osakeyhtiölaissa (OYL) ja arvopaperimarkkinalaissa (AML) on hallitustyöskentelyä koskevia määräyksiä. Samoin noudatetaan Helsingin pörssin sääntöjä ja ohjeita.

Hallituksen yleisenä tehtävänä on suunnata yhtiön toiminta niin, että se tuottaa pitkällä aikavälillä mahdollisimman suuren lisäarvon siihen sijoitetulle pääomalle ottaen samalla huomioon eri sidosryhmät. Hallitus valvoo, että yhtiö noudattaa listayhtiön tiedotukseen liittyviä ja muita pörssin sääntöjen asettamia velvoitteita.

Yhtiökokous valitsee hallituksen. Hallituksen jäsenille ei ole erityistä asettamisjärjestystä. Oralin hallituksen jäsenmäärä voi olla kolmesta seitsemään. Hallituksen jäseneksi valittavalla on oltava tehtävän edellyttämä pätevyys ja mahdollisuus käyttää riittävästi aikaa tehtävän menestykselliseen hoitamiseen.

Hallitus valitsee yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenet. Hallitus myös päättää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan suorien alaisten palkitsemisesta.

Hallituksen kokoonpano
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitukseen kuului tilikauden 2012 päättyessä seitsemän varsinaisen yhtiökokouksen 22.3.2012 valitsemaa jäsentä. Hallituksessa toimivat Juhani Erma, Juha Korhonen, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius, Ulrika Romantschuk, Benedict (Ben) Wrede ja Mia Åberg.

Hallituksen jäsenistä Juhani Erma, Timo T. Laitinen, Kirsti Piponius ja Ulrika Romantschuk ovat sekä yhtiöstä että merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Juha Korhonen ja suurimman omistajan toimitusjohtaja Ben Wrede ja talousjohtaja Mia Åberg ovat riippumattomia yhtiöstä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat Suomen kansalaisia.

Hallitukseen kuuluivat 1.1.-22.3.2012 Juhani Erma, Mikael Ingberg, Antti Kasi, Timo. T. Laitinen, Kirsti Piponius, Tuomas Waltimo ja Ben Wrede (hallituksen puheenjohtaja).

Hallitus 31.12.2012
Benedict Wrede, hallituksen puheenjohtaja, nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja
hallituksessa 27.3.2009 alkaen
toimitusjohtaja, Atine Group Oy
B.Sc. (Eng)
syntynyt 1964

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Atine Group AB (Ruotsi), hallituksen jäsen
Barium Ab (Ruotsi), hallituksen puheenjohtaja
Conor Venture Partners Oy, hallituksen jäsen
Endero Oy, hallituksen jäsen
Ineo Oy, hallituksen puheenjohtaja
Know IT AB (pub.), hallituksen jäsen
Tiimari Oyj Abp, hallituksen puheenjohtaja
Turvatiimi Oyj, hallituksen puheenjohtaja
Unioca Oy, toimitusjohtaja

Keskeinen työkokemus: Atine Group Oy, johtaja ICT-divisioona 2007-2009; Donator Oy, toimitusjohtaja 2004–2006; Advancevpn Oy, toimitusjohtaja 2001-2004; Nextra Group Oy:n Country Manager Suomessa 2000-2001; Affecto Oy:n (Enator Ryhmä Oy) toimitusjohtaja 1998-2000.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.
Riippumaton yhtiöstä mutta suurimman osakkeenomistajan toimitusjohtajana riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Juha Korhonen
hallituksen varapuheenjohtaja
hallituksessa 23.3.2012 alkaen
kauppatieteiden maisteri
syntynyt 1962

Tärkeimmät luottamustehtävät:
FOEX Indexes Oy, hallituksen jäsen
Kuhavuori Capital Oy, hallituksen puheenjohtaja
Sortavala-säätiö, hallituksen varapuheenjohtaja
Hallitusammattilaiset ry, jäsen

Keskeinen työkokemus:
Optiomi Invest Oy, toimitusjohtaja 2009-2011; eQ Pankki Oy, varainhoitaja 2006-2009 ja varatoimitusjohtaja 2002-2005; eQ Pankkiiriliike Oy, johtaja, instituutioliiketoiminta ja osake-emissiot 1998-2002; Partita Oy (SYP-konserni), toimitusjohtaja 1996-1998 ja varatoimitusjohtaja 1993-1996, Suomen Yhdyspankki Oy, johtaja, kansainväliset pääomamarkkinat 1991-1993 ja johtaja, sisäinen laskenta ja konsernisuunnittelu 1989-1991.

Omistaa henkilökohtaisesti ja määräysvaltayhteisönsä kautta yhteensä 794 786 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta, mikä vastaa 9,1 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.
Riippumaton yhtiöstä.

Juhani Erma
hallituksessa 28.3.2002 alkaen
hallitusammattilainen
oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
syntynyt 1946

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Suomen Kivitutkimussäätiö, hallituksen jäsen
Turvatiimi Oyj, hallituksen jäsen
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen
Keskeinen työkokemus: Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy, Senior advisor 2002-2009; Helsinki Exchanges Group Ltd Oy, toimitusjohtaja 1999-2000; HEX Oy, Helsingin Arvopaperi- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiön toimitusjohtaja 1998–1999; Helsingin Arvopaperipörssi, toimitusjohtaja 1989–1997; Suomen Teollisuuspankki Oy, toimitusjohtaja 1988–1989; Unitas Oy (pankkiiriliike), toimitusjohtaja 1985–1988.

Omistaa 9.333 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Timo T. Laitinen, tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
hallituksessa 27.3.2009 alkaen
hallitusammattilainen
diplomi-insinööri
syntynyt 1953

Tärkeimmät luottamustehtävät:
ComIQ Group Oy, hallituksen jäsen
FIM Oyj, hallituksen puheenjohtaja
FOEX Indexes Oy, hallituksen jäsen
Kaasupörssi Oy, hallituksen jäsen
Spinno-seed Oy, hallituksen puheenjohtaja
STP Solutions Oy, hallituksen puheenjohtaja
STP Solutions Oü, hallituksen jäsen
Vakuutusosakeyhtiö Garantia Oy, hallituksen puheenjohtaja
Virustautien tutkimussäätiö, hallituksen jäsen

Keskeinen työkokemus: Oral Hammaslääkärit Oyj, vt. toimitusjohtaja 24.5.-20.11.2011; FIM Oyj, CFO 2007-2008; eQ Pankki Oy, toimitusjohtaja 2000-2006; Helsingin Pörssi Oy, toimitusjohtaja 1998–2000; SOM Suomen Optiomeklarit Oy, toimitusjohtaja ja varatoimitusjohtaja 1987–1998.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Kirsti Piponius
hallituksessa 24.3.2006 alkaen
hallitusammattilainen
kauppatieteiden maisteri
syntynyt 1946

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Novetos Oy, hallituksen jäsen
Omakotisäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja
Turvatiimi Oyj, hallituksen jäsen
Suomen lääketieteen säätiö, hallintoneuvoston jäsen
Hallitusammattilaiset ry:n jäsen

Keskeinen työkokemus: Sodexho Alliance, Clients retention Chief Executive for Northern and Eastern Countries 2003-2007; Sodexho Oy, hallituksen varapuheenjohtaja 2003-2007 ja toimitusjohtaja 1992-2002; Oy Polarkesti Ab, toimitusjohtaja 1980-1992.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Ulrika Romantschuk
hallituksessa 23.3.2012 alkaen
johtaja, markkinointi ja viestintä, Fazer-konserni
valtiotieteiden kandidaatti
syntynyt 1966

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Viestinnän ammattilaiset ProCom, hallituksen puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus:
Fazer-konserni, Johtaja, viestintä, sidosryhmäsuhteet, yritysvastuu, yritys- ja brändi-identiteetti 2010-2012, viestintäjohtaja 2005-2010; Fazer Leipomot, viestintäjohtaja 2003-2004; Aktia Pankki, viestintäjohtaja 2001-2003 ja viestintäpäällikkö 1996-2001; Pohjoismainen investointipankki, tiedottaja 1992-1996.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.
Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista.

Mia Åberg
hallituksessa 23.3.2012 alkaen
talous- ja rahoitusjohtaja, Atine Group Oy ja Virala Oy Ab
kauppatieteiden maisteri
syntynyt vuonna 1969

Tärkeimmät luottamustehtävät:
Atine Group AB (Ruotsi), hallituksen jäsen
Barium AB:n (Ruotsi), hallituksen jäsen
Integra Capital Partners Oy, hallituksen varajäsen
Ab Kirjais Kursgård Oy, hallituksen jäsen
Antiikkiliike Ritva Blomquist Oy, hallituksen jäsen
Tiimari Oyj Abp, hallituksen jäsen
Turvatiimi Oyj, hallituksen jäsen
Unioca Oy, hallituksen varajäsen
Vikon Partners Ab, hallituksen varajäsen

Keskeinen työkokemus:
Atine Group Oy, talous- ja rahoitusjohtaja 2005 -; Menire Oyj, talous- ja rahoitusjohtaja 2004-2005; AdvanceVPN Oy, talousjohtaja 2001-2004; Nextra Oy, talousjohtaja 2000-2001; PriceWaterhouseCoopers, tilintarkastaja 1993-2000.

Ei omista Oral Hammaslääkärit Oyj:n osakkeita.
Riippumaton yhtiöstä mutta Atine Group Oy:n talousjohtajana riippuvainen merkittävästä osakkeenomistajasta.

Yhtiön toimitusjohtaja osallistuu hallituksen kokouksiin säännöllisesti ja muut johtoryhmän jäsenet tarvittaessa. Toimitusjohtaja ei voi toimia hallituksen puheenjohtajana. Hallitus kutsuu kokouksiinsa sihteerin. Sihteerinä toimi vuonna 2012 VTM Katri Isotalo. Hallitus piti tilikaudella 2012 yhteensä 20 kokousta, ja hallitusten jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 94. Hallitus suorittaa kutakin vuotta koskevan arvioinnin itsearviointina seuraavan vuoden alussa ja arvioi säännöllisesti myös yhteistyötä johdon kanssa.

Hallituksen valiokunnat
Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan sekä tarkastusvaliokunnan. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Valiokunnilla ei ole itsenäistä päätösvaltaa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee hallituksen jäsenten valintaa ja palkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle sekä etsii tarvittaessa uudet hallituksen jäsenet. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta käsittelee myös ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmiä ja palkkausta.
Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan kokouksista ei laadita pöytäkirjaa.

Nimitys- ja palkitsemisvaliokuntaan kuuluivat 31.12.2012 Ben Wrede (puheenjohtaja), Juhani Erma, Juha Korhonen ja Timo T. Laitinen. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui viisi kertaa ja kaikki jäsenet osallistuivat kokouksiin.

Tarkastusvaliokunta seuraa tilinpäätösraportoinnin ja taloudellisen raportoinnin prosesseja, sisäisen valvonnan, mahdollisen sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteistä tilintarkastusta ja arvioi lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön riippumattomuutta ja erityisesti oheispalvelujen tarjoamista yhtiölle. Tarkastusvaliokunta valmistelee yhtiökokoukselle esitettävän tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen. Lisäksi tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu yhtiön taloudellisen tilanteen seuranta sekä yhteydenpito tilintarkastajaan ja tilintarkastajan laatimien raporttien läpikäynti. Tarkastusvaliokunnan kokouksista laaditaan pöytäkirja, joka tuodaan hallituksen kokoukseen tiedoksi.

Tarkastusvaliokunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Vuonna 2012 tarkastusvaliokunta kokoontui neljä kertaa. Tarkastusvaliokunnan muodostivat 31.12.2012 Timo T. Laitinen (puheenjohtaja), Juhani Erma, Juha Korhonen ja Mia Åberg. Vuonna 2012 tarkastusvaliokunta keskittyi taloudellisen raportoinnin kehittämiseen.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin (osallistuminen/kokousten lukumäärä henkilön valiokuntajäsenyyden aikana):
Jäsen Hallituksen kokous Tarkastusvaliokunta  Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta
Ben Wrede   20/20 1/4 5/5
Juhani Erma   20/20 4/4 5/5
Juha Korhonen 13/13 3/3 4/4
Timo T. Laitinen 20/20 4/4 5/5
Kirsti Piponius  20/20 – 1/1
Ulrika Romantschuk 10/12 – –
Mia Åberg 12/12 2/3 –
Mikael Ingberg 3/7 1/1 –
Antti Kasi 7/7 – –
Tuomas Waltimo 7/7 – –
Valiokuntien keskeiset tehtävät ja työjärjestys on esitetty tarkemmin yhtiön internet-sivuilla kohdassa www.oral.fi->Yhtiö -> hallinto”.

2. TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus nimittää osakeyhtiölain mukaisesti yhtiön toimitusjohtajan. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Hän vastaa hallitukselle sen asettamien tavoitteiden, suunnitelmien ja päämäärien toteuttamisesta. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavasti järjestetty. Toimitusjohtaja on konsernin johtoryhmän puheenjohtaja. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot on määritelty kirjallisessa sopimuksessa, jonka hallitus hyväksyy. Oral Hammaslääkärit Oyj:n toimitusjohtajana toimi tilikaudella 1.1.-31.12.2012 KTM Martin Forss.

Martin Forss
toimitusjohtaja 21.11.2011 alkaen
kauppatieteiden maisteri, syntynyt 1962

Keskeiset luottamustehtävät:
Turvatiimi Oyj:n hallituksen jäsen
Ab Megacem Oy, hallituksen puheenjohtaja
Entteri Professional Software Oy, hallituksen jäsen

Keskeinen työkokemus:
Puukeskus Oy, varatoimitusjohtaja 2011; Coor Service Management Oy, toimitusjohtaja 2007-2010; Lassila & Tikanoja Oyj, yrityssuunnittelu- ja kehitysjohtaja 2001-2007; Säkkiväline Oy talousjohtaja 2000-2001.
Omistaa 57 134 Oral Hammaslääkärit Oyj:n osaketta, joka vastaa 0,65 prosenttia yhtiön osakkeiden lukumäärästä.

Toimitusjohtajalle maksettiin tilikaudella 1.1.-31.12.2012 maksettiin palkkaa 234.890,21 euroa. Toimitusjohtajan toimisuhteen taloudelliset etuudet on selostettu tarkemmin Palkka- ja palkkioselvityksessä.

3. JOHTORYHMÄ

Hallitus on määritellyt toimitusjohtajan ja johtoryhmän päätöksentekovaltuudet.
Oralin johtoryhmän muodostivat tilikauden päättyessä toimitusjohtaja, vastaava lääketieteellinen johtaja, liiketoimintajohtaja, talousjohtaja sekä tutkimus- ja kehitysjohtaja. Tutkimus- ja kehitysjohtajan tehtävä on osa-aikainen.

Toimitusjohtaja vastaa johtoryhmän päätöksistä. Johtoryhmän työnjaon mukaisesti vastaava lääketieteellinen johtaja vastasi vuonna 2012 hammaslääkäreiden ohjauksesta ja palveluiden lääketieteellisestä ohjauksesta. Liiketoimintajohtaja vastasi hammaslääkäriasemien johtamisesta, yrityskaupoista, asiakaspalvelun laadusta ja sen kehittämisestä sekä palvelujen saatavuudesta. Talousjohtaja vastasi taloushallinnosta, rahoituksesta ja johtamisjärjestelmästä. Tutkimus- ja kehitysjohtaja vastasi kliinisen hoidon neuvottelukunnan työn ja sen alaisuudessa olevien työryhmien organisoinnista.

Asemien toiminnasta vastaavat johtoryhmän jäsenet, mutta kullakin hammaslääkäriasemalla toimii hallinnon yhteyshenkilönä asemavastaava ja vastaava lääkäri.

4. JOHDON PALKAT JA PALKKIOT

Toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän jäsenten palkitseminen muodostuu kokonaispalkasta sekä lyhyen aikavälin kannustimista. Lyhyen aikavälin kannustimen muodostavat vuotuiset tulospalkkiot, joista päättää hallitus. Tulospalkkio koostuu osakkeina ja rahana maksettavista osuuksista. Toimitusjohtajalla, muulla johtoryhmällä tai hallituksen jäsenillä ei ole yhtiön puolesta lisäeläkevakuutuksia eikä muita lakisääteisestä eläkejärjestelmästä poikkeavia eläkejärjestelyjä.

Johdon palkkiojärjestelmä sekä palkat ja palkkiot vuodelta 2012 esitetään Palkka- ja palkkioselvityksessä.

5. SISÄINEN VALVONTA, RISKIENHALLINTA JA SISÄINEN TARKASTUS

Hallitus huolehtii siitä, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta.

Sisäisen valvonnan keskeinen tavoite on varmentaa, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit ja muu yhtiön julkistama informaatio antavat oikeat tiedot konsernin tilasta. Sisäisellä valvonnalla vaikutetaan myös toiminnan yleiseen tehokkuuteen ja varmistetaan ulkoisten säännösten ja sisäisten toimintaperiaatteiden noudattaminen. Listayhtiössä hallituksen tehtävä on huolehtia, että yhtiössä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhtiössä seurataan valvonnan toimivuutta.

Oral Hammaslääkärit Oyj:ssä vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Oral Hammaslääkärit Oyj:n hallitus on hyväksynyt yrityksen sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet. Hallituksen tarkastusvaliokunta seuraa sisäisen valvonnan tehokkuutta ja taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta. Konsernin taloudellista johtamista ja toimintojen valvontaa tukevat ja koordinoivat konsernin taloushallinto. Taloushallinto ylläpitää taloudellista raportointia koskevia toimintaohjeita ja standardeja ja huolehtii niihin liittyvästä sisäisestä tiedottamisesta sekä valvoo näiden ohjeiden ja standardien noudattamista.

Osana sisäisen valvonnan kehittämistä, yhtiössä on määritetty riskienhallinnan periaatteet. Riskienhallintaprosessissa on otettu huomioon Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commissionin (COSO) vahvistama Enterprise Risk Management (ERM) –viitekehys.
Oralin riskienhallinta sisältää sekä liiketoiminnan mahdollisuuksiin liittyvien riskien että konsernin tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien hallinnan. Riskit on luokiteltu strategisiin ja operatiivisiin liiketoimintariskeihin sekä rahoitus- ja informaatioriskeihin. Toimintatapaohjeistuksessa kuvataan riskienhallintaprosessi ja -vastuut sekä tunnistettujen riskien riskiluokittelu. Hallituksen ja sen tarkastusvaliokunnan tehtävänä on valvoa riskienhallinnan toteuttamista. Tarkastusvaliokunta tekee kerran vuodessa kokouksessaan kokonaisarvion riskienhallinnan tilasta sekä seuraa riskitason muutoksia kokouksissaan. Tarkastusvaliokunta raportoi huomioistaan hallitukselle.

Konsernin johtoryhmä on vastuussa riskienhallintaan liittyvien konsernin sisäisten hallinnointiperiaatteiden ja toimintatapojen käyttöönotosta ja toteuttamisesta. Konsernin johtoryhmä määrittelee konsernitasolla tarvittavat riskienhallintatoimenpiteet sekä valvoo niiden toteuttamista. Tarkoituksena on varmistaa, että riskienhallintatoimenpiteet tukevat konsernin strategisia tavoitteita. Talousjohtaja raportoi toimenpiteistä tarkastusvaliokunnalle sekä valiokunnan kokouksiin osallistuville tilintarkastajille.
Oralissa ei ole erillistä sisäisen tarkastuksen toimintoa. Vastuu sisäisen tarkastuksen järjestämisestä kuuluu hallitukselle ja tarkastusvaliokunnalle. Taloushallinto voi tilata hallituksen tai sen tarkastusvaliokunnan valtuutuksella ulkoiselta palveluntarjoajalta sisäistä tarkastusta koskevia palveluita.

Kaikkien talousprosessien tavoitteena on, että yhtiön julkistamat taloudelliset raportit ja muu yhtiön julkistama informaatio antavat oikeat tiedot konsernin tilasta. Konsernin talousraportointi perustuu IFRS-standardeihin sekä muiden pörssiyhtiöiltä edellytettävien säädösten noudattamiseen. Yhtiön talousraportointi on keskitetty konsernihallintoon, jossa laaditaan erillisyhtiöiden ja konsernin tilinpäätökset. Molemmille on omat tietojärjestelmänsä.

Vuonna 2012 kehitettiin edelleen laskennan ja talousraportoinnin kontrolliympäristöä. Talousraportointiaineiston eri vaiheissa suoritetaan analyyttistä tarkastusta. Tarkastukset ovat erillisyhtiöiden sekä konsernin tasolla ensisijaisesti talousyksikön vastuulla. Lisäksi konsernin lukuja käsitellään johtoryhmän säännöllisissä kokouksissa. Julkistettavat raportit eli osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset käsitellään ensin tarkastusvaliokunnassa, josta ne viedään hallitukselle hyväksyttäviksi.

6. OLENNAISIA RISKEJÄ

Mikäli yleinen kulutuskysyntä olennaisesti heikkenee, sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia Oral Hammaslääkärit Oyj:n palveluiden kysyntään ja sitä kautta liikevaihtoon ja tulokseen. Kilpailu suu- ja hammasterveyspalveluiden markkinoilla voi kiristyä ja vähentää Oralin palveluiden kysyntää.
Hammaslääkäreiden saatavuus valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä henkilöstön jatkuvuusriski yritys- ja liiketoimintakauppatilanteissa muodostavat yhden merkittävimmistä liiketoimintariskeistä. Yritysjärjestelyjen toteutukseen sekä järjestelyn jälkeiseen integrointiin liittyy usein myös muita riskejä, jotka voivat toteutuessaan heikentää yhtiön kannattavuutta ja kasvua. Näitä ovat esimerkiksi rahoitukseen, ostettavan kohteen arvonmääritykseen ja ns. due diligence –tarkastukseen liittyvät riskit. Mahdollinen laajentuminen ulkomaille sisältää myös paikallisen lainsäädännön tuntemukseen ja toimintatapoihin liittyviä riskejä ja edellyttäisi yhtiöltä merkittäviä resursseja. Riskeihin varaudutaan ensisijaisesti yritysjärjestelyjen huolellisella valmistelulla.

Yritys- ja liiketoimintakauppojen yhteydessä Oralin taseeseen voi syntyä merkittäviä määriä liikearvoa. Liikearvolle tehdään arvonalentumistestaus vähintään vuosittain tai aina, mikäli havaitaan viitteitä arvonalentumisesta.

Liiketoiminta- ja yrityskaupat ja niihin liittyvät investointitarpeet sekä ketjunrakentamisen kustannukset edellyttävät yhtiön koon huomioiden merkittävää vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen käyttämistä. Yhtiön johto pyrkii neuvotteluin varmistamaan, että yhtiöllä on kullakin hetkellä käytössään kasvun, maksuvalmiuden ja käyttöpääomatarpeen edellyttämä rahoitus optimaalisin ehdoin. Yhtiön pääasialliset rahoitusriskit ovat rahoituksen saatavuus, korkoriski ja maksuvalmiusriski. Rahoitusriskejä ja niiden hallintaa on käsitelty tilinpäätöksessä.

Oralilla on käytössään keskitetty potilastietojärjestelmä, jonka avulla hallinnoidaan ja siirretään Oralin kannalta merkittäviä määriä keskeistä tietoa. Järjestelmän häiriöttömään toimintaan on varauduttu varajärjestelmillä, mutta potilastietojärjestelmässä tai sen käytössä mahdollisesti esiintyvät merkittävät toimintahäiriöt voivat vaikuttaa haitallisesti Oralin toimintaan ainakin hetkellisesti. Oral on kehittämässä itselleen uutta potilastietojärjestelmää. Mikäli järjestelmän käyttöönotto viivästyy merkittävästi tai sen käytössä ilmenee odottamattomia ongelmia, tämä voi hetkellisesti heikentää Oralin asiakaspalvelua, millä voi olla vaikutusta myös yhtiön liikevaihtoon ja tulokseen.

Hammaslääkäritoiminnassa on varauduttava hoitovirheiden aiheuttamiin taloudellisiin ja maineriskeihin. Myös lainsäädännön muutokset voivat asettaa uusia vaatimuksia ja kustannuksia Oralin toiminnalle tai vaikuttaa asiakkaiden halukkuuteen käyttää yksityisiä terveyspalveluita.

Oikeudenkäynnin osapuoleksi joutumisella voi olla negatiivinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan. Yhtiö ei ole tämän tilinpäätöstiedotteen päivämääränä osallisena oikeudenkäynneissä tai välimiesmenettelyissä, joilla yhtiön arvion mukaan voisi olla olennaista merkitystä yhtiön taloudelliseen asemaan. Yhtiö kuitenkin altistuu liiketoiminnassaan erilaisille oikeudellisille riskeille, minkä johdosta on mahdollista, että yhtiö tulevaisuudessa voi joutua osalliseksi oikeudenkäynteihin tai välimies- ja viranomaismenettelyihin. Toteutuessaan näihin prosesseihin liittyvät riskit ja kustannukset voivat vaikuttaa olennaisen haitallisesti yhtiön julkiseen kuvaan, liiketoimintaan, tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Lähiaikojen riskitekijöitä on selostettu yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

7. VIESTINTÄ JA TIEDOTUS

Oral Hammaslääkärit Oyj noudattaa viestinnässään listayhtiöitä koskevaa lainsäädäntöä ja Nasdaq OMX Helsingin tiedottamisohjeita. Oralissa sisäinen ja ulkoinen tiedotus on keskitetty ylimmälle johdolle. Oralilla on yhtiökohtaiset ohjeet sijoittajaviestinnästä, kriisiviestinnästä ja sisäpiiriläisyydestä. Viestintäohjeissa on kuvattu muun muassa viestinnän periaatteet, lausunnonanto-oikeudet sekä ulkoisen ja sisäisen tiedottamisen vastuut.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi löytyy osoitteesta www.cgfinland.fi