ORAL HAMMASLÄÄKÄRIT OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Oral Hammaslääkärit Oyj, ruotsiksi Oral Hammaslääkärit Abp ja englanniksi Oral Hammaslääkärit Plc.
Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on tuottaa, joko itse tai tytär- tai osakkuusyhtiöidensä välityksellä, hammas- ja muita terveydenhoitopalveluita ja niiden tukitoimintoja, kuten koulutusta sekä näihin palveluihin liittyvien koneiden, laitteiden, järjestelmien ja tarvikkeiden maahantuontia ja maastavientiä, valmistusta, asennusta, huoltotoimintaa, vuokrausta, edustusta ja kauppaa. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita kiinteistöjä ja osakkeita.

3 § Hallitus ja toimitusjohtaja
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus.

4 § Oikeus edustaa yhtiötä
Oikeus edustaa yhtiötä on hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla yksin sekä kahdella hallituksen jäsenellä yhdessä sekä henkilöillä, joille hallitus on myöntänyt edustusoikeuden.

5 § Tilintarkastajat
Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

6 § Yhtiön tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön Internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin aina vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää julkaista kutsun myös muulla tavalla.

Osakkeenomistajan on ollakseen oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna aikana, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

8 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on

esitettävä
1. toimintakertomus,
2. tilinpäätös, joka käsittää myös konsernitilinpäätöksen, ja
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallituksen jäsenten lukumäärä, ja
8. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista; sekä

valittava
9. hallituksen jäsenet, ja
10. tilintarkastaja.

9 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmän.

10 § Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen määräämässä paikassa yhtiön kotipaikkakunnalla, Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.