Siirry katsomaan avoimia työpaikkoja ja lähettämään hakemuksesi täältä>

Hammaslääkäri ammatinharjoittajana

Hammaslääkärit, joille Valvira on myöntänyt oikeuden harjoittaa itsenäisesti lääkärin ammattia voivat toimia Oralissa joko itsenäisenä tai yhtiön kautta ammatinharjoittajana. Sopimus toiminnan aloittamisesta tehdään kirjallisesti.

Tarjoamme ammatinharjoittajalle monipuoliset hallinnon tukipalvelut, niin että hammaslääkäri voi itse keskittyä kliiniseen potilastyöhön. Ammattitaitoiset tukipalvelumme avustavat markkinoinnissa, liiketoiminnan kehittämisessä, taloushallinnon asioissa, tietoteknisissä asioissa, erilaisissa lupa- ja sopimusasioissa. Hankimme hammaslääkäreiden ja muun henkilöstön käyttöön laadukkaat, toimintaan sopivat tarveaineet ja varmistamme, että hammaslääkäreiden apuna työskentelee osaava hoitohenkilöstö.

Hyvä potilasvirta, kilpailukykyinen hintataso sekä mahdollisuus keskittyä omaan osaamiseen ovat tekijöitä, joita meillä ammatinharjoittajina työskentelevät hammaslääkärit arvostavat. Yhteistyömme S-ryhmän kanssa on tutkitusti asiakkaidemme arvostama etuus.

Suuhygienistit

Panostamme Oralissa korkealaatuiseen ja kokonaisvaltaiseen hammashoitoon. Tarjoamme monipuolisia suuhygienistipalveluita kuten hammaskiven poistot ja hampaiden valkaisuhoitoja. Suuhygienisti osallistuu joko itsenäisesti tai hammaslääkärin ja erikoishammaslääkärin kliinisiin suun hoitotoimenpiteisiin oman koulutuksen, kokemuksen ja ammattiosaamisensa puitteissa.

Ilmoitukset ja luvat

Ammatinharjoittajatoiminnan aloittaminen edellyttää perustamisilmoituksen tekemistä Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhteiseen tietojärjestelmään, Yritys- ja yhteisötietojärjestelmään (YTJ). Ilmoituksen perusteella ammatinharjoittaja merkitään ennakonperintärekisteriin ja hänelle lähetetään henkilökohtainen Y-tunnus. Ohjeet ja lomakkeet löytyvät Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän sivuilta.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden tulee tehdä Aluehallintovirastolle kirjallinen ilmoitus ammatin harjoittamisesta itsenäisesti ennen sen aloittamista. Ilmoitus tehdään sille Aluehallintovirastolle, jonka alueella palveluja pääasiallisesti annetaan. Mikäli vastaanottotoimintaa harjoitetaan yhtiön kautta, tulee kyseisellä yhtiöllä olla Aluehallintoviraston lupa terveyspalvelujen tuottamiseen. Lupa haetaan sen alueen Aluehallintovirastosta, jonka alueella palveluja pääasiallisesti annetaan.

Vakuutukset

Potilasvahinkolain mukaan jokaisella terveyden- ja sairaudenhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus potilasvahinkolain mukaisen vastuun varalta. Jos hammaslääkäri harjoittaa toimintaansa yhtiön kautta, myös potilasvakuutuksen on oltava yhtiön nimissä. Potilasvakuutuksia myöntävät vakuutusyhtiöt.

Sekä henkilöyhtiön kautta että itsenäisenä ammatinharjoittajana pää- tai sivutoimisesti toimivia hammaslääkäreitä koskee yrittäjän eläkelaki (YEL). YEL-vakuutus on pakollinen, kun yrittäjä täyttää yrittäjän eläkelain piiriin kuulumisen edellytykset. Vakuutus on henkilökohtainen ja vakuutusmaksut määräytyvät vakuutettavan työtulon perusteella. Eläkevakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon silloin, kun yrittäjätoiminta päättyy työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi. Omaisilla on perhe-eläketurva yrittäjän kuoleman jälkeen. Yrittäjän on myös mahdollista jäädä tietyin edellytyksin osa-aikaeläkkeelle.

Vakuutus otetaan eläkevakuutusyhtiöstä tai alan yrittäjäeläkkeitä hoitavasta eläkekassasta kuuden kuukauden kuluessa yritystoiminnan alkamisesta. Lisätietoja saa Työeläke.fi-palvelusta. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa maksun vuosittain. Aloittava yrittäjä saa maksuunsa alennuksen. Vakuutusmaksun voi suorittaa eläkevakuutusyhtiöön tai eläkekassaan myös useammassa kuin yhdessä erässä. Vakuutusyhtiöistä saa lisätietoa muista tarpeellisista vakuutuksista.

 Ennakkoperintärekisteri

Ammatinharjoittaja merkitään ennakonperintärekisteriin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän perustamisilmoituslomakkeella Y3. Ennakkoperintärekisteriin ilmoittautumisesta on omat ohjeensa lomakkeen täyttöohjeessa (ks. ylempää kohta Perustamisilmoitus). Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva hammaslääkäri on arvonlisäverolain nojalla vapautettu arvonlisäverovelvollisuudesta.