Oral Hammaslääkärit on oman alansa markkinajohtajana edelläkävijä, kehittyvä ja kasvava, henkilöstöstään huolenpitävä suun terveydenhuollon palveluja tuottava valtakunnallinen ketju. Oral toimii 40 paikkakunnalla ympäri Suomen ja sen hammaslääkäriasemilla työskentelee yli 1600 suun terveydenhoidon ammattilaista. Oralin liikevaihto vuonna 2018 oli 103 miljoonaa euroa. Oral on osa kansainvälistä Colosseum Dental Group –yhtiötä, joka on Euroopan johtava hammaslääkäripalveluihin keskittyvä yritys. Yhtiön taustalla edunsaajana toimii kansainvälinen Jacobs Foundation -hyväntekeväisyyssäätiö, joka tukee lasten ja nuorten kehittymistä.

Työsuhde

Tarjoamme työtehtäviä hammaslääkäriasemillamme hammaslääkäreille, hammashoitajille, suuhygienisteille ja asiakaspalveluhenkilöstölle. Hammaslaboratoriossamme työskentelee hammasteknikoita ja –laborantteja. Lisäksi yrityksemme Call Centerissä ja tukipalveluissa työskentelee asiakaspalvelun ja hallinnon ammattilaisia.

Hyödynnämme monipuolisesti joustavia työsuhdemuotoja. Meillä voi töitä tehdä kokoaikaisena, osa-aikaisena tai joustavasti tarvittaessa töihin kutsuttavana keikkatyöntekijänä. Hammaslääkärit voivat valita työskentelevätkö he meille työsuhteessa vai ammatinharjoittajina.

Menestyksemme on tulosta osaavien, asiakaspalveluhenkisten ja työssään viihtyvien oralilaisten onnistuneesta työstä. Työyhteisön hyvä yhteishenki välittyy laadukkaana palveluna myös asiakkaillemme. Arvomme Hymyn paikka, Taitavissa käsissä ja Tekemisen meininki ohjaavat toimintaamme ja näkyvät arjessamme.

Työhyvinvointi ja osaamisen kehittäminen

Panostamme vahvasti henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Järjestämme sekä yrityksen sisäistä että ulkopuolista, tarpeisiin perustuvaa ammatillista jatkokoulutusta. Osaamisen kehittäminen perustuu kehityskeskusteluissa keskusteltuihin kehittämistarpeisiin, joiden pohjalta laaditaan yritystason vuosittainen koulutussuunnitelma. Osaamisen kehittämisen muotoina käytetään lähiopetuksen lisäksi työssä oppimista ja enenevissä määrin verkko-oppimista. Kasvava yhteisömme toimii pienissä tiimeissä laajassa sosiaalisessa ja ammatillisessa verkossa, mikä tekee työstä palkitsevaa ja viihtyisää.

Olemme osa Colosseum Dental Groupia, joka mahdollistaa henkilöstölle myös kansainväliseen osaamisen kehittämiseen.

Edistämme työhyvinvointia mm. työtä, työoloja ja osaamista kehittämällä. Tärkeä merkitys on myös työterveyshuollon toimilla ja työsuojelun yhteistoiminnalla. Kannustamme työntekijöitä liikkumaan ja harrastamaan tarjoamalla taloudellisen tuen sporttipassin kautta ja sponsoroimalla urheilutapahtumiin osallistumisia. Tänäkin vuonna oralilaiset osallistuvat urheilutapahtumiin useammalla eri paikkakunnalla ympäri Suomen.

Uskomme, että hyvän työpaikan ilmapiiri on avoin ja perustuu luottamukseen. Kaikki arvostavat yhteisöään ja tuntevat yhteenkuuluvuutta. Ketään ei kiusata tai ahdistella, ja jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi. Kaikki ovat myös tietoisia yhteisistä tavoitteista ja oman työnsä merkityksestä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Hyvässä työpaikassa viestintä on avointa ja jatkuvaa.

Työterveyshuolto on tärkeä yhteistyökumppani, jonka kanssa tehtävä kehitystyö tukee työhyvinvoinnin eri osa-alueita. Henkilöstön motivaatiota ja työyhteisön toimivuutta mitataan säännöllisesti toteutettavalla henkilöstökyselyllä.

Oralissa on hyvä työskennellä

Tuoreen työantajanmielikuvatutkimuksemme mukaan henkilöstömme pitää Oralia arvostettuna alan toimijana ja arvostaa yhtiön panostuksia uusimpaan tekniikkaa. Henkilöstö kokee myös oman työn merkitykselliseksi osana toimintaa. Oralissa työskentelyn vahvuuksia ovat oman työn tulosten näkyminen, mikä lisää onnistumisen iloa.

Viime vuosina Oralissa on kehitetty erityisesti esimiestyötä. Haluamme panostaa laadukkaaseen esimiestyöhön koko asemaverkostossa. Esimiesten kanssa käydyt kehityskeskustelut on koettu hyödyllisiksi.