Högklassig och helhetsinriktad tandvård

Oral Hammaslääkärit är Finlands mest kända och uppskattade tandhälsovårdsföretag (Innolink Research 2019). Vi vill erbjuda dig bästa möjliga vård. Därför erbjuder vi dig alla munhälsovårdstjänster på ett och samma ställe, enkelt och snabbt:

  • Allmän tandvård
  • Specialtandvård
  • Munhygienisttjänster
  • Orals tandlaboratoriers tjänster och tandtekniska produkter

Hos oss betjänas du alltid individuellt och skonsamt av våra kunniga experter, som använder sig av branschens senaste teknik. Diagnoser ställs alltid på grundval av en klinisk undersökning och en högklassig röntgenbild.

 

Colosseum Dental Group

Oral Hammaslääkärit Abp övergick från fonderna förvaltade av CapMan Buyout samt de andra investerarna i Colosseum Dental Groups ägo i november 2017.

Colosseum Dental Group är ett internationellt bolag som fokuserar på att erbjuda tjänster inom munhälsa och tandvård.Colosseum har som mål att via de bolag som det äger vara Europas ledande tjänsteproducent inom munhälsa.

Jacobs Holding AG

Colosseum Dental ägs av det schweiziska riskkapitalbolaget Jacobs Holding AG, vars enda förmånstagare är den internationella välgörenhetsorganisationen Jacobs Foundation som stödjer barns och ungas utveckling. Stiftelsen har arbetat för att främja barns och ungas utveckling i 25 års tid och några av dess största projekt har varit Ready! – Frühe Kindheit ist entscheidend (Den tidiga barndomen har en avgörande betydelse) och TRECC – Transformer l’éducation dans les communautés de cacao (Transforming Education in Cocoa Communities – främjande av utbildning i Elfenbenskusten)

Strategi
Välgörenhetsstiftelsens verksamhet och finansiering fokuserar på tre betydande teman:

Det första temat ”Lärandets vetenskap”, studerar gränserna för individuellt lärande och utveckling i ett globalt perspektiv. Stiftelsen finansierar forskningsanläggningar i toppklass och främjar skapandet av en hållbar forskningskapacitet.

Det andra temat, ”Småbarnsfostran”, handlar om att skapa en heltäckande praxis för småbarnsfostran i Schweiz och andra europeiska länder. Stiftelsen samarbetar med Schweiz olika regioner och kommuner för att förbättra de ungas möjligheter att studera och utvecklas i och utanför skolan.

Det tredje temat, ”Levebröd på landsbygden”, strävar efter att förbättra livet för befolkningen på Elfenbenskustens landsbygd genom att stödja privata och offentliga intressegruppers ekosystem, som är ägnade att förbättra utbildningens kvalitet.

Orals historia

En enda idé kan förändra en hel nation. Och Anna-Maija Raeste hade en idé.

Anna-Maijas idé var att förbättra finländarnas munhälsa genom att samla enskilda tandläkare som arbetade här och där och deras kompetens under en enda gemensam mottagning. På så sätt skulle vi inte längre vara beroende av en enda tandläkares kunskap och färdigheter, utan den tandläkare som behandlar oss skulle ha stöd av alla andra tandläkare och specialister på mottagningen. De gemensamma mottagningarna skulle också göra det möjligt för fler finländare att dra nytta av branschens senaste teknologi.

Idén blev verklighet 1982, när Anna-Maija tillsammans med Eero Kilpeläinen öppnade en mottagning vid Skillnaden i Helsingfors, där Oral Hammaslääkärit Abps mottagning verkar ännu i dag.

Ännu 40 år senare arbetar Oral enligt samma principer. Vi har grundat nya mottagningar, fört samman kunniga yrkespersoner inom tandvård och satsat på branschens senaste teknologi för att kunna erbjuda dig den bästa möjliga vården över hela Finland.

Vi har inte glömt Anna-Maijas idéer. Vår hjärtesak är fortfarande att förbättra finländarnas munhälsa. Därför nöjer vi oss inte med att bara laga hål eller rätta till problem i munnen. Vi vill att du ska få behålla dina tänder hela livet. Därför satsar vi på förebyggande tandvård, såsom anvisningar för hur du tar hand om dina tänder hemma, regelbundna undersökningar och tidig upptäckt av tandköttssjukdomar.

Vi arbetar för att finländarna i framtiden ska ha den bästa munhälsan i världen.