Hos Oral förhåller vi oss allvarligt till dataskyddet, eftersom förtroende och integritetsskydd är en grundförutsättning för högklassig och trygg munhälsovård. Vi har förbundit oss att följa varje gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter samt förordningar och direktiv från behöriga myndigheter.

Dataskyddsombud

Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) ska Oral utnämna ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att följa iakttagandet av dataskyddslagstiftningen vid Oral och hjälpa Oral uppfylla de skyldigheter som dataskyddet förpliktigar till. Dataskyddsombudet fungerar som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheterna och som stöd för personal och registrerade i frågor om behandling av personuppgifter. Koncernjurist Sanna Elomaa är Orals dataskyddsombud (tietosuojavastaava@oral.fi).

Kryptering av personuppgifter

Dina uppgifter skyddas med TLS-kryptering. Transport Layer Security (TLS) är en standard för trygg informationsöverföring på internet. Låset i webbläsarens adressfält visar då TLS-kryptering används.

Kakor

Bekanta dig med kakor och deras användning här>

Dataskyddsbeskrivningar

Orals kundinformationsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning för marknadsföringsregister

Dataskyddsbeskrivning för företagskund- och beslutsfattarregistret

Användningsvillkor

MinOral-tjänstens användarvillkor (på finska)