Kostnadsfri evaluering av tandreglering med Invisalign Läs mer

Lagning

Tandlagning sker med anledning av hål i tänderna, sprickor i befintliga fyllningar, tandförslitning och sprickor i tandemaljen.

Tandfyllningar är fortfarande det vanligaste arbetsmomentet i tandläkaryrket. Som fyllningsmaterial väljs ett så ändamålsenligt och estetiskt alternativ som möjligt.

Behandlingsprocessen

Det räcker oftast med ett besök för att laga en tand.

Behandlingen inleds oftast med bedövning av tanden som ska lagas eftersom nästan alla upplever ilningarna som borrningen ger upphov till som obehagliga. När tanden är bedövad kan tanden lagas smärtfritt.

Tandläkaren avlägsnar skadad tandvävnad med en tandborr. Den avlägsnade vävnaden ersätts med fyllnadsmaterial, exempelvis komposit, keramik eller amalgam. Diskutera gärna för- och nackdelarna med de olika fyllnadsmaterialen samt vad de har för egenskaper och vad de kostar. Tandkronor kan vara ett alternativ vid avancerad karies. Om hålet har nått ända in i tandens pulpa måste tanden rotbehandlas innan den lagas.

När ska jag boka tid för denna behandling?

När det upptäckts ett hål i en tand i samband med en undersökning eller om du misstänker att det finns ett hål i en tand.