Om du har en luftvägsinfektion eller andra symtom på en infektionssjukdom, ber vi dig flytta din tid och kom till mottagningen först när du är frisk.

Om du har symton och behöver brådskande tandvård, ordnas tandvården centraliserat i en enhet inom den offentliga hälso- och sjukvården. Mer information får du från enheten eller jouren för munhälsovård i din hemkommun.

Avbokning och ombokning

Du måste avboka en tid senast dagen före kl. 12.00. Senare avbokningar eller uteblivna besök debiteras enligt den bokade tiden.

Du kan avboka din tid med nätbankskoder i tjänsten MinOral eller genom att ringa vår centraliserade tidsbokning på tfn 010 400 3400 (vardagar kl. 8.00–17.00). Du kan inte avboka din tid per e-post eller sms (t.ex. genom att svara på bekräftelsemeddelandet).

Vid avbokning kan du även kontakta 09 42562250 (pris msa/lna). Numret betjänar varje dag 24/7. Om du ringer utanför den centraliserade tidsbokningens servicetider hör du en inspelning som instruerar dig att lämna ett meddelande.

Tidsbokning per telefon

Vi har centraliserad tidsbokning på numret 010 400 3400. Tidsbokningen har öppet mån–fre kl. 8.00–17.00 (med undantag av helgdagar).

Att ringa ett 010-telefonnummer från fast telefon kostar 8,35 cent/samtal + 6 cent/min. och från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min. (moms 24 % ingår).

Inspelning av telefonsamtal hos Oral

Vi spelar in alla samtal som kommer till vår centraliserade tidsbokning för att säkra kundservicens kvalitet samt uppdragen. Inspelningarna sparas i högst sex månader, och efter det förstörs de automatiskt. Servern där inspelningarna lagras finns i en lokal med ett elektroniskt passerkontrollsystem.

Tillgången till inspelningssystemet övervakas genom personliga användarnamn och lösenord, och uppgifter om alla som loggat in i systemet sparas i användarloggen. Inspelningarna av samtalen får endast hanteras av personer som är berättigade till det och som har tystnadsplikt.

Om en kund som ringt till telefontjänsten vill kontrollera inspelningen av sitt eget samtal, ber vi honom eller henne kontakta Orals kontaktperson. Kunden lyssnar på inspelningen i Orals lokaler.

Tidsbokning via nätet

Du kan också boka tid via nätet. Vår tidsbokning via nätet har alltid öppet. Vi använder stark autentisering i vår tidsbokning via nätet.

Om du har en servicesedel, ber vi dig boka tiden alltid per telefon.

Påminnelse- och bekräftelsemeddelanden

När en tid bokas skickar vi omedelbart ett bekräftelsemeddelande per sms eller e-post.

Om en tidsbokning har bekräftats långt på förhand skickar vi ett automatiskt påminnelsemeddelande per sms, e-post eller brev 14 dagar före den bokade tiden. Vi skickar också en påminnelse två dagar före den bokade tiden.

Fakturering

Vid  frågor som rör fakturering för privatpersoner kan du kontakta vår kundservice på tfn 010 400 3400 mån–fre kl. 8.00–17.00 (med undantag av helgdagar).