För att säkerställa hälsan och säkerheten av våra kunder och vår personal, vänlig kom till mottagning endast om du är frisk.

  • Om du har symtom på luftvägsinfektion (snuva, hosta, ont i halsen, feber e.d.) eller andra smittsamma sjukdomar eller om du misstänker att du exponerats för coronaviruset, vänligen kom till vår mottagning först när du åter är frisk.
  • Om du är över 70 år eller tillhör en riskgrupp på grund av en grundsjukdom ber vi att du flyttar din icke-brådskande tidsbokning. Vid behov ta kontakt med din vårdande tandläkare för en bedömning av vårdbehovet. 
  • Om du rest i utlandet ber vi att du flyttar din icke-brådskande tidsbokning 14 dygn framåt från hemresedatumet.
  • Om du behöver brådskande tandvård i ovanstående fall, be att din tandläkare ringer till dig. Tandläkaren bedömer din situation och styr dig vid behov till rätt vårdställe.

Tidsbokning per telefon

Vi har centraliserad tidsbokning på numret 010 400 3400. Tidsbokningen har öppet mån–fre kl. 8.00–20.00 och lör kl. 8.00–16.00 (inte på helgdagar).

Samtalspris

Att ringa ett 010-telefonnummer från fast telefon kostar 8,35 cent/samtal + 6 cent/min. och från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 17,17 cent/min. (moms 24 % ingår).

Inspelning av telefonsamtal hos Oral

Vi spelar in alla samtal som kommer till vår centraliserade tidsbokning för att säkra kundservicens kvalitet samt uppdragen. Inspelningen görs på en Wav-fil på servern. Inspelningarna sparas i högst sex månader, och efter det förstörs de automatiskt. Servern där inspelningarna lagras finns i en lokal med ett elektroniskt passerkontrollsystem.

Tillgången till inspelningssystemet övervakas genom personliga användarnamn och lösenord, och uppgifter om alla som loggat in i systemet sparas i användarloggen. Inspelningarna av samtalen får endast hanteras av personer som är berättigade till det och som har tystnadsplikt.

Om en kund som ringt till telefontjänsten vill kontrollera inspelningen av sitt eget samtal, ber vi honom eller henne kontakta Orals kontaktperson. Kunden lyssnar på inspelningen i Orals lokaler.

Tidsbokning via nätet

Du kan också boka tid via nätet. Vår tidsbokning via nätet har alltid öppet. När du bokar tid ber vi om din personbeteckning. Vi använder TLS-kryptering för att skydda dina personuppgifter.

Om du har en servicesedel eller vill boka tid till specialist, ber vi dig boka tiden per telefon.

Observera att du behöver remiss från privattandläkare för att få ersättning från Fpa för behandling som ges av munhygienist.

Avbokning, ombokning och fakturering

Du måste avboka en tid senast dagen före kl. 12.00. Senare avbokningar eller uteblivna besök debiteras enligt den bokade tiden.

Du kan avboka din tid med nätbankskoder i tjänsten OmaOral eller genom att ringa vår centraliserade tidsbokning på tfn 010 400 3400 (vardagar kl. 8:00–20:00 och lördagar kl. 8:00–16:00). Du kan inte avboka din tid per e-post eller sms (t.ex. genom att svara på bekräftelsemeddelandet).

Vid avbokning eller ändring av tider och frågor som rör fakturering för privatpersoner kan du även kontakta 010 400 3350 (pris 8,80 cent/min).

Numret betjänar varje dag kl. 7:00–24:00. Om du ringer utanför den centraliserade tidsbokningens servicetider hör du en inspelning som instruerar dig att lämna ett meddelande.

Du kan boka en tid genom att ringa till numret 010 400 3400.

Påminnelse- och bekräftelsemeddelanden

När en tid bokas skickar vi omedelbart ett bekräftelsemeddelande per sms eller e-post.

Om en tidsbokning har bekräftats långt på förhand skickar vi ett automatiskt påminnelsemeddelande per sms, e-post eller brev 34 dagar före den bokade tiden. Vi skickar också en påminnelse två dagar före den bokade tiden.